Medfarm-alumn

Var du än är i Uppsala, Sverige eller världen kan du alltid behålla kontakten med dina studiekamrater och universitet genom Uppsala universitets alumnnätverk och Medfarms alumnföreningar.

Uppsala universitets alumn­nätverk

Med hjälp av Uppsala universitets alumn­nätverk kan vi fortsätta hålla kontakten med varandra. Via e-post, LinkedIn och andra digitala tjänster får du information om våra evenemang, tar del av den senaste forskningen genom våra nyhets­brev samt får en ingång till karriär­rådgivning och fort­bildning. Du får även Uppsala universitets digitala magasin.

Uppsala universitets övergripande alumnsida

Porträttbild av Svante Pääbo.

Alumnföreningar inom medicin, farmaci, hälsa och vård

Studenter från vetenskapsområdet för medicin och farmaci finns över hela världen. Genom en alumnförening får du tillgång till ett stort nätverk och kan behålla kontakten med dina studiekamrater, din utbildning och med Uppsala universitet. Du får information om utvecklingen inom ditt område och har möjlighet att delta i föreningens evenemang.

Farmis är en förening för studenter, f.d. studenter med examen, anställda och tidigare anställda på farmaceutiska fakulteten vid Uppsala universitet eller det tidigare Farmaceutiska institutet i Stockholm. Föreningens syfte är att främja kontakter mellan tidigare studenter samt mellan dessa och farmaceutiska fakulteten.

Alumnföreningen Farmis på LinkedIn

Master of Science in Medicine är en förening för studenter och alumner från masterprogrammen vid disciplinområdet medicin och farmaci.

Uppsala sjuksköterskehem är en förening för legitimerade sjuksköterskor med examen från Uppsala universitet. Studenter under pågående grundutbildning är välkomna och medlemskapet är då kostnadsfritt. Sjuksköterskor från andra utbildningsanordnare kan gå med som stödmedlemmar.

USH:s webbsida

ANSA är en förening för dem som har tagit examen som specialistsjuksköterska inom akutsjukvård vid Uppsala universitet eller som studerar den specialistutbildningen. ANSA vill främja utvecklingen av specialistsjuksköterskor inom akutsjukvård, baserat på nätverkande och samverkan, för livslångt lärande och intellektuell utveckling.

ANSA på Facebook

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin