Samverka kring utbildning

Lär dig något nytt! Tack vare medicinska fakulteten, samarbetet med Akademiska sjukhuset och Sveriges enda farmaceutiska fakultet har vi ett brett utbud av uppskattade uppdragsutbildningar för yrkesverksamma och skräddarsydda studiebesök och evenemang för vetgiriga skolungdomar.

Uppdragsutbildning

Vi erbjuder många öppna utbildningar för läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter och övrig personal inom sjukvården.

Uppdragsutbildningar inom medicin och sjukvård

Vi erbjuder även utbildningar inom läkemedelsforskning för både individer och organisationer.

Uppdragsutbildningar inom läkemedelsutveckling

Avdelningen för kompetensutbildning kan också försöka hjälpa dig att skräddarsy utbildningar utifrån dina behov.

Läs mer om uppdragsutbildningar på Uppsala universitet

A stethoscope lying on a book.

Gymnasieskolor

Låt dina elever ta del av hur forskare och läkemedelsexperter undersöker det unika samspelet mellan människor, sjukdomar och läkemedelsmolekyler. Några av de frågeställningar vi berör är:

  • Hur fungerar mediciner?
  • Hur hittar medicinen till huvudvärken?
  • Hur uppfinner man nya läkemedel?
  • Varför kan man inte bota vissa sjukdomar såsom HIV?
  • Finns vetenskap bakom framtagande av salvor och tabletter?
  • Hur arbetar man med farmaceutisk vetenskap/läkemedelsforskning i praktiken?

Våra forskare ger populärvetenskapliga föreläsningar som i första hand vänder sig till gymnasiets senare del och intresserad allmänhet. Vi erbjuder också guidade turer på våra laboratorier och prova-på-aktiviteter.

Kontakta oss så planerar vi ett studiebesök som passar er utifrån de möjligheter som finns det datum ni vill besöka oss. För gymnasielever ingår också information om våra utbildningar och möjlighet att träffa våra apotekar- och receptariestudenter.

Bokning och information: Ruta Dahllöf, studievägledare, Uppsala universitet

Grundskolor

Boka ett besök hos någon våra duktiga apotekar- och receptariestudenter eller forskare där eleverna får uppfinna egna mediciner och bygga nya läkemedelsmolekyler. Barnen får självklart ställa alla sina frågor kring mediciner och sjukdomar. Aktiviteten är anpassad för barn i lågstadieåldern.

Bokning och information: Ruta Dahllöf, studievägledare, Uppsala universitet.

Vetenskapsfestivalen SciFest

SciFest är Uppsala universitets och SLU:s årliga vetenskapsfestival. Den har ett brett utbud av workshoppar, shower, tävlingar, forskarträffar och föredrag. Här kan nyfikna i alla åldrar prova på och få smakprov på forskning inom alla vetenskapsområden. Många av de medverkande är studenter, unga forskare och innovatörer som inspirerar andra unga.

Kontakta SciFest

En flicka och en pojke som tittar intensivt på något flickan håller i handen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin