ALF

ALF är ett avtal om läkarutbildning och forskning mellan staten och sju regioner. Genom avtalet åtar sig parterna att tillsammans främja hälso- och sjukvårdens utveckling samt att samarbeta inom klinisk forskning och läkarutbildning.

Om ALF

ALF-avtalet behandlar bland annat den så kallade ALF-ersättningen, vilket är den ersättning regionerna får för att utbilda läkare och bedriva kliniskt inriktad medicinsk forskning. Enligt avtalet bygger kliniskt inriktad medicinsk forskning på tillgång till hälso- och sjukvårdens resurser och ska ha särskild betoning på patientnära forskning.

Nationellt och regionalt avtal

ALF-avtalet är ett nationellt avtal mellan svenska staten och sju regioner. Det kompletteras med regionala avtal, i vårt fall mellan Region Uppsala och Uppsala universitet.

Nationellt ALF-avtal Pdf, 6 MB.

Regionalt ALF-avtal

Samarbete på tre nivåer

Avtalet tillåter också samarbete om andra tillgängliga ekonomiska resurser. Det sker i partssammansatta grupper på tre nivåer:

  1. Universitetssjukvårsstyrelsen
  2. Universitetssjukvårdsnämnden
  3. Universitetssjukvårdsenheter och FoUU-råden.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin