Universitetssjukvårdsstyrelsen

Universitetssjukvårdsstyrelsen, USS, är ett gemensamt organ mellan Region Uppsala och Uppsala universitet för samarbete om utbildningen av läkare, medicinsk forskning samt utvecklingen av hälso- och sjukvården. Samarbetet regleras i det regionala ALF-avtalet och i universitetssjukvårdsplanen.

Universitetssjukvårdsstyrelsen samarbetar också kring frågor som rör andra utbildningar som är gemensamma för regionen och universitetet, till exempel sjuksköterskeutbildningarna, barnmorskeutbildningen och fysioterapeututbildningen.

Universitetssjukvårdsstyrelsen fattar bland annat beslut om:

 • gemensamma visioner och målsättningar
 • gemensamma utvecklingsområden
 • vilka vårdenheter som utgör universitetssjukvård
 • samverkan med andra regioner
 • omfördelning av medel mellan utbildning och forskning
 • prioritering och fördelning av ALF-ersättningen
 • samverkan kring medel utöver ALF-ersättningen
 • redovisning och uppföljning av ALF-ersättningen
 • konsekvensanalys för omräkning av ersättningen.

Representanter

Region Uppsala

 • Andreas Scheutz, forsknings- och innovationsdirektör
 • Cecilia Linder (M), oppositionsråd och ledamot i regionstyrelsen
 • Johan von Knorring, regiondirektör
 • Malin Sjöberg Högrell (L), oppositionsråd och ledamot i regionstyrelsen
 • Marianne van Rooijen, sjukhusdirektör på Akademiska sjukhuset
 • Neil Ormerod (V), regionråd och ledamot i regionstyrelsen samt ordförande i sjukhusstyrelsen
 • Vivianne Macdisi (S), regionråd och ledamot i regionstyrelsen samt ordförande i vårdstyrelsen

Ledamöterna är utsedda för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31. Regionstyrelsen utser politiska ledamöter och regiondirektören utser ledamöter som är tjänstepersoner.

Uppsala universitet

 • Anders Hagfeldt, rektor
 • Anton Sánchez Sulejmani, student
 • Eva Tiensuu Jansson, ställföreträdande vicerektor
 • Karin Forsberg Nilsson, dekan
 • Mats Larhed, vicerektor
 • Mats Målqvist, prodekan
 • Tony Hansson, kanslichef

Ledamöterna är utsedda för perioden 2023-07-01 – 2026-06-30 av Uppsala universitets rektor, förutom studentrepresentanten som utses av studenterna i enlighet med bestämmelser i studentkårsförordningen (SFS 2009/769).

 • Anna-Karin Wikström, forsknings- och utvecklingschef Akademiska sjukhuset
 • Christel Bergström, prodekan, Uppsala universitet
 • Christina Halford, utbildningschef Akademiska sjukhuset och Region Uppsala
 • Martin Wahlén, biträdande kanslichef, Uppsala universitet
 • Louise Hamark, förvaltningsdirektör Nära vård och hälsa
 • Pernilla Åsenlöf, prodekan, Uppsala universitet
 • Peter Stålberg, prodekan, Uppsala universitet

Adjungerade för Region Uppsala är utsedda för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31. Adjungerade för Uppsala universitet är utsedda för perioden 2023-07-01 – 2026-06-30.

 • Erica Hult, fakultetshandläggare, Uppsala universitet
 • Maria Gray, handläggare, Region Uppsala

Relaterad information

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin