Logotyp Blått Centrum Gotland

Om samverkan i Blått Centrum Gotland

Vår utgångspunkt är att vatten är människans allra viktigaste resurs och centralt för Gotlands utveckling. Som många av vår tids hållbarhetsutmaningar är frågor om vatten ofta komplexa och svårhanterliga och innehåller inte sällan målkonflikter. Därför samverkar vi över ämnes- och sektorsgränser med olika aktörer för att skapa innovation och hitta lösningar.

Bakgrunden till bildandet av Blått Centrum Gotland bottnar i en förstudie Pdf, 643 kB. (pdf)

Det här gör vi tillsammans:

  • samlar och sprider information om vatten som ett regionalt kunskapscentrum
  • driver utvecklingsprojekt, i egen regi eller i partnerskap med andra
  • ger vägledning och stöd av projektidéer inom vattenområdet

Styrgrupp

Styrgruppen för Blått Centrum Gotland beslutar om finansiering av verksamheten, planer för verksamheten och ansvarar även för uppföljning av projektet. Styrgruppens medlemmar:

Jenny Helin, Rektorsråd, Uppsala universitet Campus Gotland

Fohlin, Meit (S), Regionstyrelsens ordförande, Region Gotland

Anders Flanking, Landshövding i Gotlands län

Kontakt

Gunilla Rosenqvist Projektledare, Uppsala universitet
gunilla.rosenqvist@geo.uu.se

Stefan Persson, Enhetschef, Miljö och Vatten, Länsstyrelsen Gotland
stefan.i.persson@lansstyrelsen.se

Andreas Pettersson, Fiskekonsulent, Länsstyrelsen Gotland
andreas.pettersson@lansstyrelsen.se

Jonas Nilsson, Miljöstrateg, Region Gotland
jonas.nilsson@gotland.se

Viktor Jacobsson Kommunikatör, Uppsala universitet
viktor.jacobsson@edu.uu.se

Logo Region Gotland, Länsstyrelsen Gotland, Uppsala universitet

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin