Blått Centrum Gotland

En samverkan mellan Uppsala universitet, Länsstyrelsen i Gotlands län och Region Gotland för en hållbar utveckling av vattenfrågor. På land, vid kusten och i havet med fokus på Gotland. Om Blått Centrum Gotland

På gång

Fiskens dag

1 juni kl. 10-16 Ronehamn

Östersjödagarna

26-27 juni, Almedalsbiblioteket

Pågående projekt

Stöd och vägledning

Har du en idé eller tankar om att samarbeta med oss eller andra kring vattenfrågor?

Kontakta någon av oss på Blått Centrum Gotland

Östersjödagarna

En arena och mötesplats för forskare, politiker, debattörer och andra med intresse av Östersjöfrågor under Almedalsveckan.

Se seminarierna här

Hållbart vattenbruk

Idag är det möjligt att odla fram både sjömat och alger. Men hur kan vattenbruk bidra till en hållbar utveckling och vad finns det för tekniker? Vilka förutsättningar finns på Gotland och vilka utbildningar kan man gå?

Om hållbart vattenbruk

Fiskguide Gotland

Fisk från Gotland - hållbart och smart

En broschyr framtagen av Hushållningssällskapet Gotland, Länsstyrelsen Gotland, Blått Centrum Gotland, yrkesfiskarna, sportfiskarna och husbehovsfiskarna. Producerad med EU-medel genom Leader Gute inom projektet "Fiskguide Gotland" 2020.

Fisk från Gotland - hållbart och smart Pdf, 2 MB. (pdf)

Kontakt

Gunilla Rosenqvist Projektledare, Uppsala universitet
gunilla.rosenqvist@geo.uu.se

Stefan Persson, Enhetschef, Miljö och Vatten, Länsstyrelsen Gotland
stefan.i.persson@lansstyrelsen.se

Andreas Pettersson, Fiskekonsulent, Länsstyrelsen Gotland,
andreas.pettersson@lansstyrelsen.se

Emma Mattsson, Handläggare Kust- och havsmiljöfrågor, Länsstyrelsen Gotland
emma.mattsson@lansstyrelsen.se

Jonas Nilsson, Miljöstrateg, Region Gotland
jonas.nilsson@gotland.se

Viktor Jacobsson Kommunikatör, Uppsala universitet
viktor.jacobsson@edu.uu.se

Nyheter, sociala medier

Nyhetsbrev

Prenumerera

Följ oss på Facebook

Följ oss på Twitter

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin