Avslutade projekt och aktiviteter

Minskning av näringsbelastning och bevarande av biologisk mångfald i Östersjöns kustområden (LOVA)

Ett försök att kompostera ag (Cladium mariscus) och makroalger, så kallad släke, till klimatsmart torvjord.

Om projekt "Minskning av näringsbelastning och bevarande av biologisk mångfald i Östersjöns kustområden" (LOVA)

Näringstransport från land till hav (LOVA)

Ett projekt på Gotland för att öka kunskapen om näringsflöde med hjälp av sensorteknik. Om försöken lyckas kan det bli enklare att sätta in åtgärder som begränsar övergödning.

Om projektet "Näringstransport från land till hav" (LOVA)

Att odla makroalger på ett hållbart sätt i Östersjön - Interregprojektet GRASS

Interregprojektet GRASS syftade till att undersöka förutsättningarna för hållbar odling av alger i Östersjön. Blått Centrum Gotlands del i projektet bestod av provodlingar vid Forskningsstationen Ar.

Om Interregprojektet GRASS submariner-network.eu

Vatten på Gotland

Projektet genomfördes av Region Gotland och Länsstyrelsen i Gotlands län mellan 2014 och 2017 och resulterade i 7 delprojekt, bland annat med fokus på algskörd på Gotland, grunda havsvikar och avloppsvatten för bevattning.

Om Vatten på Gotland och delprojekten

Beslutsstödsverktyget SCARCE

På en ö som Gotland har vattenförsörjningen länge varit i fokus och de senaste tio åren har många åtgärder mot vattenbrist gjorts. Men kommer vattenresurserna räcka till när klimatet förändras? Ett projekt för att bedöma och analysera åtgärder för klimatanpassning.

Om Beslutsstödsverktyget SCARCE sgu.se

Vattenbruk på Forskningsstationen Ar

Ett projekt för ökad kunskap om hållbart vattenbruk. Utställning av akvaponik i miniatyr för besök och utbildning vid Forskningsstationen Ar.

Om vattenbruk på Forskningsstationen Ar

Internationell kräftkonferens på Gotland

Blått Centrum Gotland, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och Östra Finlands universitet arrangerade en internationell konferens om kräftor 2019.

Östersjödagarna 2017-2023

Blått Centrum Gotland har koordinerat Östersjödagarna under Almedalsveckan sedan 2017. Bakom initiativet står ett nätverk av aktörer, organisationer och företag som arbetar tillsammans med målet att öka kunskapen och medvetenheten om Östersjön.

Om Östersjödagarna

Vattendialog Gotland 2017-2019

Gotlands Vattendialog är en årlig konferens och mötesplats om aktuella vattenfrågor för alla med intresse för Gotlands vatten. Före 2017 genomfördes dialogen inom projektet "Vatten på Gotland".

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin