Rudbecklaboratoriets framsida en solig sensommardag där rabattens buskar börjar skifta i rött.

Om Rudbecklaboratoriet

Rudbecklaboratoriet invigdes i februari år 2000 och ligger i Uppsala Science Park, nära både BMC och Akademiska sjukhuset. Adressen hit är Dag Hammarskjölds väg 20 (karta).

Den bärande tanken vid planeringen av Rudbecklaboratoriet var att skapa en ny typ av tvärvetenskaplig forskningsmiljö inom vetenskapsområdet för medicin och farmaci vid Uppsala universitet i syfte att utveckla nya och effektivare metoder för molekylär diagnostik och nya terapier. Utöver universitetets forskningsinstitutioner har också Akademiska sjukhuset klinisk verksamhet med patientmottagningar här. På Rudbecklaboratoriet finns även BioVis Platform med sina avancerade instrument för flödescytometri och mikroskopi.

Olof Rudbeck d.ä.

Rudbecklaboratoriet har fått sitt namn från Olof Rudbeck den äldre som gjorde det som ofta benämns som den första medicinvetenskapliga upptäckt som gjorts av en svensk. Han upptäckte då lymfan och dess vägar i människokroppen.

Service och förvaltning

För intern service och gemensamma lokaler ansvarar Intendenturen Rudbecklaboratoriet. För fastighetsförvaltning ansvarar Fastighet och Service Region Uppsala.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin