Centrumbildning i digital humaniora och samhällsvetenskap vid Uppsala universitet (CDHU) erbjuder forskningsstöd och kompetensutveckling för att bidra till utökad användning av digitala metoder inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. På vår hemsida kan du läsa mer om arbetet vi gör.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin