Hugo Valentin-föreläsningen

Hugo Valentin

Hugo Valentin (1888—1963) var en svensk historiker vid Uppsala universitet, som skrev standardverket Judarnas historia i Sverige 1924, som i en förkortad form har publicerats i flera utgåvor. Den senaste så sent som 2013. Valentin skrev även tidigt om den pågående Förintelsen när han 1942 beskrev ”Utrotningskriget mot judarna” i en artikel som publicerades och citerades flera tidningar.

Förutom att Hugo Valentin-centrum bär Hugo Valentins namn vidare så hedrar vi hans minne genom att årligen bjuda in en framstående gästföreläsare som bidragit inom fälten Förintelse- och folkmordsstudier.

2024 års Hugo Valentin-föreläsare: Professor Jan Grabowski

Den tjugoförsta Hugo Valentin-föreläsningen hålls av Professor Jan Grabowski. Mer information kommer.

Hugo Valentin-föreläsningen 2024

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin