ISP website in English

På vår engelska webbsida finns mer information.

Minor fields studies - MFS

ISP kan bistå med kontakter till forskargrupper i låg och lägre medelinkomstländer till ditt MFS-arbete.

Läs mer här

Möt Stella från Kenya

Se filmen om Stella Kioki från Kenya och lär dig mer om ISP:s arbete.

Stella from Kenya

Följ oss på:

LinkedIn logo
fACEBOOK LOGO

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin