Utbildningar vid Centrum för klinisk forskning Västmanland

Denna sida listar utbildningar som bedrivs vid Centrum för klinisk forskning Västmanland, förutom forskarutbildning (d v s utbildning och handledning av doktorander).

  • Introduktionskurs i vetenskapsmetodik och evidensbaserad medicin på 7,5 högskolepoäng

  • Vetenskapsmetodik för ST-läkare

Den förstnämnda kursen söks via Uppsala universitets kurskatalog, medan den andra söks via CIFU Utbildning i Region Västmanland.

  • Scientific writing - 2,5 högskolepoäng – fem dagars internatkurs för doktorander

Seminarieverksamhet

  • Doktorandseminarier, halvdag, tredje fredagen i månaden (1,2 högskolepoäng per termin)
  • Fortbildning för forskande personal
  • Handledarseminarium för postdokar och seniora forskare
  • Interna seminarier var tredje vecka
  • Läkarmöten – första fredagen i månaden

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin