Forskning vid Centrum för klinisk forskning Västmanland

Forskning som bedrivs vid Centrum för klinisk forskning Västmanland (CKF) har en stark klinisk inriktning. De forskningsprojekt som är anknutna till CKF bör härstamma från dagligt patientarbete.

Vår uppgift är att forska ur patientperspektiv, både kliniskt och folkhälsovetenskapligt, därför omfattar vår forskning flera till synes olikartade områden.

Den forskning som bedrivs vid CKF är bred och spänner över många olika områden, från sjukvårdsorganisation till barn och ungdom, mag- och tarmsjukdomar, cancer, epidemiologi, folkhälsa, fysioterapi, hjärt- och kärlsjukdomar, infektion, kvinnohälsa och mödravård, psykiatri, tandvård, ögon, öra-näsa-hals, anestesi och intensivvård. Vi studerar risk- och skyddsfaktorer för olika sjukdomstillstånd, samt hur olika behandlingsalternativ påverkar patienten på kort och lång sikt.

Vi har olika forskningsprojekt som studerar vården för de allra yngsta, de för tidigt födda, till studier om varför vi slutligen dör. Läs gärna om några av våra forskningsområden nedan.

Utöver detta bedriver CKF så kallad forskarutbildning, det vill säga våra forskare handleder ett stort antal doktorander som gör sina arbeten vid CKF med förankring till olika institutioner/universitet i landet.

Läs mer om våra olika forskningsområden här

Läs mer om pågående forskningsprojekt här

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin