Samverkan vid Centrum för klinisk forskning Västmanland

Lokala noden

De lokala noderna är Forum Mellansveriges direktlinje till den operativa verksamheten gällande kliniska studier och är en viktig del av informations- och kommunikationsstrukturen.

Forum Mellansverige är den regionala Noden för samordning av kliniska studier och består av sju regioner - Gävleborg, Uppsala, Sörmland, Västmanland, Örebro, Dalarna och Värmland - som är representerade i det regionala styrorganet Samverkansnämnden (Uppdragsansvariga). Den Regionala Noden är en enhet inom det Regionala Forskningsrådet (RFR).

Den lokala noden i Västmanland är en del av Centrum för Innovation, Forskning och Utbildning (CIFU)/Centrum för klinisk forskning Region Västmanland och fungerar som en lokal kontakt och informationsutbytesforum genom att:

  • Etablera, utveckla och underhålla nätverk för forskningssköterskor och annan forskningsfrämjande personal/forskningsombud.
  • Anordna/förmedla utbildning inom t.ex. GCP, statistik och vetenskapsmetodik.
  • Assistera forskare och företag att identifiera intresserade prövare och kliniker.
  • Erbjuda rådgivning i frågor rörande kliniska studier.
  • Bidra till lokal samverkan av kompetenser och resurser inom kliniska studier.
  • Administrera region Västmanlands projektdatabas där alla forskningsprojekt i region Västmanland registreras och publiceras.

Den lokala noden medverkar också i regionala och nationella utvecklingsprojekt tillsammans med Forum Mellansverige.

Kliniska studier Sverige Forum Mellansverige

Kliniska studier Sverige Forum Mellansverige

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin