Centrum för klinisk forskning Västmanland (CKF) bildades 1999 genom ett avtal mellan Uppsala Universitet och dåvarande Landstinget Västmanland. Samarbetet gäller forskning, forskarutbildning och grundutbildning av läkare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin