Centrumråd

Föreståndare
Professor Kent Nilsson, Region Västmanland

Bitr föreståndare
Professor Gustav Ullenhag, institutionen för immunologi, genetik och patologi,
Uppsala universitet

Centrumrådets representanter
Uppsala universitet:
Ordförande: Seniorprofessor Lisa Ekselius, neurovetenskap
Professor Britt Skogseid, endokrin tumörbiologi

Region Västmanland:
Docent Mattias Damberg, geriatriska mottagningen
Professor Haile Mahteme, Kirurgkliniken
Med dr Catarina Tiselius, Kirurgkliniken

Närvarorätt
Uppsala universitet:
Kanslichef, Medicin och Farmaci

Region Västmanland:
Bitr chef vid CKF: Docent Staffan Eriksson
Regionråd med ansvar för forskning: Elin Granqvist
Doktorandrepresentant: Petra Vikman Lostelius
Hälso- och sjukvårdsdirektör: Lars Almroth
Tf regiondirektör: Maria Linder
Verksamhetschef CIFU Forskning: Professor Cecilia Åslund
Forskningschef Hälso- och sjukvården Region Västmanland:
Professor Abbas Chabok

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin