Om Centrum för klinisk forskning Västmanland

Centrum för klinisk forskning Västmanland (CKF) bildades 1999 genom ett avtal mellan Uppsala Universitet och dåvarande Landstinget Västmanland. Samarbetet gäller forskning, forskarutbildning och grundutbildning av läkare. Genom avtalet förstärks forskningen i Västmanland och den kliniska basen för Uppsala Universitet breddas, vilket förbättrar förutsättningarna för både forskning och grundutbildning. Verksamheten följs upp vart tredje år.

CKF tillhör Regionkontoret, vars verksamhet leds av Regiondirektören i Region Västmanland. CKF:s dagliga verksamhet leds av dess föreståndare och stöds av Centrumrådet, där representanter för Uppsala Universitet och Region Västmanland sitter. Centrumrådet träffas två gånger om året.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin