Om UPPMAX

UPPMAX (Uppsala Multidisciplinary Center for Advanced Computational Science) är Uppsala universitets resurs för högprestandadatorer, storskalig datalagring och kunskap inom högprestandaberäkning.

UPPMAX ligger vid teknisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet och är administrativt knutet till institutionen för informationsteknologi. UPPMAX finansieras av teknisk-naturvetenskapliga fakulteten och vetenskapsområdet för medicin och farmaci.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin