The Distinguished Teaching Award

Uppsala University confers annual awards for outstanding accomplishments in undergraduate education in accordance with special nomination categories.

Four of the awards are conferred upon teachers in the disciplines:

 1. Theology, arts, and teacher training
 2. Law and social sciences
 3. Medicine and pharmacy
 4. Mathematics, science, and technology

A fifth prize is awarded for outstanding teaching in a field selected for special priority during that year.

All employees and students at the University have the right to submit nominees for the award. The recipients are selected by the Vice-Chancellor.

The awards are conferred at the University’s anniversary celebration in October.

Recipients of the Distinguished Teaching Awards

Theology, arts, and teacher training

 • 1986: Glover Rickard, Engelska institutionen
 • 1987: Ivarsdotter, Anna Musikvetenskap
 • 1987: Wassén, Gunnar Ämneslärarutbildning
 • 1988: Lundahl, Ann-Britt Speciallärarutbildning
 • 1988: Wijk-Andersson, Elsie Nordiska språk
 • 1989: Drynjeva, Kaarina Religionshistoria
 • 1989: Ekman, Bengt Lärarutbildning
 • 1990: Nordberg, Ingrid Tyska
 • 1990: Åberg, Ingrid Historia
 • 1991: Fält, Gunnar Spanska
 • 1991: Högberg, Margareta Lärarutbildning
 • 1992: Dahlén, Siv Vårdlärarutbildning
 • 1992: Hård af Segerstad, Thomas Konstvetenskap
 • 1993: Block, Per Bibelvetenskap
 • 1993: Stenhag, Gunnar Ämneslärarutbildning
 • 1994: Birgegård, Ulla Slaviska språk
 • 1995: Fast, Carina Lärarutbildning
 • 1995: Strömqvist, Siv Nordiska språk
 • 1996: Wretö, Tore Litteraturvetenskap
 • 1997: Bogren, Gunilla Svenskans metodik
 • 1997: Sörensen, Christer Tyskans metodik
 • 1998: Westas, Bo, Kulturstudier
 • 1998: Liberg, Caroline Lingvistik
 • 1999: Burman, Lars Litteraturvetenskap
 • 1999: Hedberg, Eva Lärarutbildning
 • 2000: Aronsson, Lillemor Nordiska språk
 • 2001: Bengtsson, Håkan Teologi
 • 2002: Stroh-Wollin Ulla Nordiska språk
 • 2003: af Geijerstam, Åsa Lingvistik
 • 2003: Bergh, Kristina Lärarutbildning
 • 2004: Garme Birgitta, Nordiska språk
 • 2005: Johansson Christine, Engelska institutionen
 • 2006: Sjöberg Staffan, Institutionen för lärarutbildning
 • 2007: Alm Mikael, Historiska institutionen
 • 2008: Raag Raimo, Institutionen för moderna språk
 • 2009: Strid Ove, Institutionen för lingvistik och filologi
 • 2010: Holmstrand Jonas, Teologiska institutionen
 • 2011: Hoffman Angela, Engelska institutionen
 • 2012: Berg Elisabeth, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier
 • 2013: Hietanen Mika, Litteraturvetenskapliga institutionen
 • 2014: Packelén Parkman Malgorzata Anna, Institutionen för moderna språk
 • 2015: Andersson Jakob, Institutionen för lingvistik och filologi
 • 2016: Tezel Sina, Institutionen för lingvistik och filologi
 • 2017: Beckman Jenny, Institutionen för idé- och lärdomshistoria
 • 2018: Eriksson Johan, Institutionen för konstvetenskap
 • 2019: Andersson Lars M, Historiska institutionen
 • 2020: Karlberg Martin, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier
 • 2021: Ekroth Gunnel, Institutionen för arkeologi och antik historia
 • 2022: Palmer Brian, Teologiska institutionen

Law and social sciences

 • 1986: Ehrsson, Lennart Nationalekonomi
 • 1986: Ljungström, Ingrid Hushållsvetenskap
 • 1987: Ericson, Gertrud Psykologi
 • 1988: Holmqvist, Lena Juridik
 • 1989: Lundmark, Annika Pedagogik
 • 1990: Blomqvist, Lars-Erik Öststatskunskap
 • 1991: Rylander, Staffan Juridik
 • 1992: Larsson, Mats Ekonomisk historia
 • 1993: Magnusson, Sten Nationalekonomi
 • 1994: Lönnqvist, Rune Företagsekonomi
 • 1995: Ekerwald, Hedvig Sociologi
 • 1996: Andersson, Bo Tillämpad psykologi
 • 1997: Öhman, Jan Kulturgeografi
 • 1999: Pålshammar, Åke Psykologi
 • 2000: Gerner, Kristian Öststatskunskap
 • 2000: Pahlberg, Cecilia Företagsekonomi
 • 2001: Brewitz, Stig Statsvetenskap
 • 2001: Wikander, Lennart Pedagogik
 • 2002: Edman, Anneli Informationsvetenskap
 • 2002: Spangenberg, Carl-Gustaf Rättshistoria
 • 2003: Bramstorp, Ingrid Hushållsvetenskap
 • 2004: Nordström, Mats Informationsvetenskap
 • 2005: Hammarström Mats, Institutionen för freds- och konfliktforskning
 • 2006: Orlando Mella, Sociologiska institutionen
 • 2007: Lars Holmberg vid Sociologiska institutionen
 • 2008: Bull Thomas, Juridiska institutionen
 • 2009: Lindgren Karl-Oskar, Statsvetenskapliga institutionen
 • 2010: Caesarius Leon, Företagsekonomiska institutionen
 • 2011: Fridén Hugo, Juridiska institutionen
 • 2012: Elwin Ebba, Institutionen för psykologi
 • 2013: Amid Javad, Nationalekonomiska institutionen
 • 2014: Bäcklund Dan, Ekonomisk-historiska institutionen
 • 2015: Andersson Agneta, Institutionen för kostvetenskap
 • 2016: Engström Per, Nationalekonomiska institutionen
 • 2017: S:t Clair Renard Susanne, Juridiska institutionen
 • 2018: Ekström Ylva, Institutionen för informatik och media
 • 2019: Svensson Isak, Institutionen för freds- och konfliktforskning
 • 2020: Ahlbäck Öberg Shirin, Statsvetenskapliga institutionen
 • 2021: Zetterström Stefan, Juridiska institutionen
 • 2022: Hartig Terry, Institutionen för psykologi

Medicine and pharmacy

 • 1986: Wikvall Kjell, Farmaceutisk biokemi
 • 1987: Zetterqvist Örjan, Medicinsk och fysiologisk kemi
 • 1988: Westerberg Carl-Einar, Neurologi
 • 1989: Hansson Ronnie, Farmaceutisk biokemi
 • 1990: Hammarlund Udenaes Margareta, Biofarmaci
 • 1991: Sjölin Jan, Infektionssjukdomar
 • 1992: Birgegård Gunnar, Medicin
 • 1993: Aldén Maggie, Fysikalisk och oorganisk farmaceutisk kemi
 • 1994: Boberg Merike, Geriatrik
 • 1995: Axelsson Ove, Obstetrik och gynekologi
 • 1996: Linder, Claes, Farmaceutisk biovetenskap
 • 1997: Jansson Leif, Medicinsk cellbiologi
 • 1998: Marnell Harriet, Vårdvetenskap
 • 1999: Nylander Ingrid, Farmaceutisk farmakologi
 • 2000: Ramklint Mia, Psykiatri
 • 2001: Åslund Lena, Genetik och patologi
 • 2002: Svensson Uno, Läkemedelskemi
 • 2003: Sjöquist Mats, Medicinsk cellbiologi
 • 2004: Kettis Lindblad Åsa, Institutionen för farmaci
 • 2005: Lönnemark Maria, Institutionen för onkologi, radiologi och klinisk immunologi, enheten för radiologi
 • 2006: Rollman Ola, Institutionen för medicinska vetenskaper
 • 2007: Rügheimer Louise, Institutionen för medicinsk cellbiologi, integrativ fysiologi
 • 2008: Gårdmark Truls och Heinius Johan, Institutionen för kirurgiska vetenskaper
 • 2009: Falk Ann-Marie, Lundkvist Emma, Swartling Maria, Institutionen för farmaceutisk biovetenskap
 • 2010: Johansson Jakob, Institutionen för kirurgiska vetenskaper
 • 2011: Ek Pia, Inst för medicinsk biokemi och mikrobiologi
 • 2012: Johansson Henrik, Institutionen för neurovetenskap
 • 2013: Hallberg Mathias, Institutionen för farmaceutisk biovetenskap
 • 2014: Tomkinson Birgitta, Institutionen för biokemi och mikrobiologi
 • 2015: Backlund Anders, Institutionen för läkemedelskemi
 • 2016: Holmfeldt Per, Institutionen för medicinsk cellbiologi
 • 2017: Wohlin Martin, Institutionen för medicinska vetenskaper
 • 2018: Bengtsson Jörgen, Institutionen för farmaceutisk biovetenskap
 • 2019: Sandström Anja, Institutionen för läkemedelskemi
 • 2020: Christersson Albert, Institutionen för kirurgiska vetenskaper
 • 2021: Svensson Anne-Lie, Institutionen för farmaceutisk biovetenskap
 • 2022: Allen Marie, Institutionen för immunologi, genetik och patologi

Mathematics, science, and technology

 • 1986: Vretblad Anders, Matematik
 • 1987: Persson Torgny, Mikrobiologi
 • 1988: Bohman Ove, Kemi
 • 1989: Mård Anders, Fysikalisk kemi
 • 1990: Paulsson Rolf, Teoretisk fysik
 • 1991: Jonsell Lena, Systematisk botanik
 • 1992: Gestblom Bo, Fysik
 • 1993: Gezelius Göran, Zoologi
 • 1994: Wahlund Per, Teknisk databehandling
 • 1994: Erlandsson Thomas, Matematik
 • 1995: Waldebäck Monica, Ingenjörsutbildning
 • 1996: Thuné Michael, Teknisk databehandling 1996: Apelgren Karin, Biologisk grundutbildning
 • 1997: Hussénius Anita, Organisk kemi
 • 1998: Berglund, Anders Datorteknik
 • 1998: Klimek, Maciej Matematik
 • 1999: Nikkola Matti, Molekylärbiologi
 • 2000: Örberg Jan, Ekotoxikologi
 • 2001: Elmgren Maja, Fysikalisk kemi
 • 2002: Karlsson Leif, Fysik
 • 2003: Pärt-Enander Eva, Teknisk databehandling
 • 2004: Berg Gunnar, Matematik
 • 2005: Jansson Ulf, Institutionen för materialkemi
 • 2006: Larzon Lars-Åke, Institutionen för informationsteknologi, Datorteknik
 • 2007: Ronny Alexandersson vid Institutionen för biologisk grundutbildning
 • 2008: Pears Arnold, Institutionen för informationsteknologi
 • 2009: Svärd Staffan, Institutionen för cell- och molekylärbiologi
 • 2010: Ahnesjö Ingrid, Institutionen för ekologi och evolution
 • 2011: Rodhe Allan, Institutionen för geovetenskaper
 • 2012: Andersson Staffan, Institutionen för fysik och astronomi
 • 2013: Mirbt Susanna, Institutionen för fysik och astronomi
 • 2014: Carlsson Bengt, Institutionen för informationsteknologi
 • 2015: Weyhenmeyer Gesa, Institutionen för ekologi och genetik
 • 2016: Larsson Johan, Institutionen för fysik och astronomi
 • 2017: Hellqvist Magnus, Institutionen för geovetenskaper
 • 2018: Victor Björn, Institutionen för informationsteknologi
 • 2019: Wrigstad Tobias, Institutionen för informationsteknologi
 • 2020: Widersten Mikael, Institutionen för kemi
 • 2021: Alsaody Seidon, Matematiska institutionen
 • 2022: Staffas Kjell, Inst för elektronik

Prize for outstanding teaching

 • 2004: Eklund Hans, Juridiska institutionen
 • 2005: Scheutz Sverker, Juridiska institutionen
 • 2006: Hassan Jansson Karin och Sennefelt Karin, Historiska institutionen
 • 2007: Kool Anneleen, Institutionen för evolution, genomik och systematik
 • 2008: Nylund Arabella, Institutionen för utbildning, kultur och medier
 • 2009: Åkerman Sarkisian Karine, Institutionen för moderna språk
 • 2010: Cederlöf Gunnel, Historiska institutionen
 • 2011: Hamfeldt Cecilia, Företagsekonomiska institutionen
 • 2012: Fälting Lars, Ekonomisk-Historiska institutionen
 • 2013: Östman Malin, Institutionen för geovetenskaper
 • 2014: Jacobsson Johanna, Institutionen för nordiska språk
 • 2015: Ho Felix, Institutionen för kemi
 • 2016: Black-Schaffer David, Institutionen för informationsteknologi
 • 2017: Löfstedt Malin, Teologiska institutionen
 • 2018: Husz Orsi, Ekonomisk-historiska institutionen
 • 2019: Ceije Katja, Juridiska institutionen
 • 2020: Mackay Tircomnicu Christine, Engelska institutionen
 • 2021: Lundin Lars, Institutionen för kirurgiska vetenskaper
 • 2022: Nygren Thomas, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin