Pedagogiska priset

Uppsala universitet delar årligen ut pedagogiska priser för framstående insatser inom grundutbildningen enligt särskilda nomineringskategorier.

Fyra av priserna tilldelas lärare inom områdena:

  • Teologi, humaniora och lärarutbildning,
  • Juridik och samhällsvetenskap,
  • Medicin och farmaci
  • Matematik, naturvetenskap och teknik.

Det femte priset ges för pedagogiska insatser inom ett för året särskilt prioriterat område.

Alla anställda och studerande vid universitetet har rätt att lämna förslag till pristagare. Mottagare av priserna utses av rektor.

Nomineringen för 2024 är öppen 16 januari till 11 mars 2024. Priserna delas ut i samband med universitetets födelsedag i oktober.

Nomineringsformulär

Nominera till det pedagogiska priset

Nominera till det fria priset

Pristagare

Teologi, humaniora och utbildningsvetenskap

2022: Palmer Brian, Teologiska institutionen
2021: Ekroth Gunnel, Institutionen för arkeologi och antik historia
2020: Karlberg Martin, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier
2019: Andersson Lars M, Historiska institutionen
2018: Eriksson Johan, Institutionen för konstvetenskap
2017: Beckman Jenny, Institutionen för idé- och lärdomshistoria
2016: Tezel Sina, Institutionen för lingvistik och filologi
2015: Andersson Jakob, Institutionen för lingvistik och filologi
2014: Packelén Parkman Malgorzata Anna, Institutionen för moderna språk
2013: Hietanen Mika, Litteraturvetenskapliga institutionen
2012: Berg Elisabeth, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier
2011: Hoffman Angela, Engelska institutionen
2010: Holmstrand Jonas, Teologiska institutionen
2009: Strid Ove, Institutionen för lingvistik och filologi
2008: Raag Raimo, Institutionen för moderna språk
2007: Alm Mikael, Historiska institutionen
2006: Sjöberg Staffan, Institutionen för lärarutbildning
2005: Johansson Christine, Engelska institutionen
2004: Garme Birgitta, Nordiska språk
2003: Bergh, Kristina Lärarutbildning
2003: af Geijerstam, Åsa Lingvistik
2002: Stroh-Wollin Ulla Nordiska språk
2001: Bengtsson, Håkan Teologi
2000: Aronsson, Lillemor Nordiska språk
1999: Hedberg, Eva Lärarutbildning
1999: Burman, Lars Litteraturvetenskap
1998: Westas, Bo, Kulturstudier
1998: Liberg, Caroline Lingvistik
1997: Sörensen, Christer Tyskans metodik
1997: Bogren, Gunilla Svenskans metodik
1996: Wretö, Tore Litteraturvetenskap
1995: Strömqvist, Siv Nordiska språk
1995: Fast, Carina Lärarutbildning
1994: Birgegård, Ulla Slaviska språk
1993: Stenhag, Gunnar Ämneslärarutbildning
1993: Block, Per Bibelvetenskap
1992: Hård af Segerstad, Thomas Konstvetenskap
1992: Dahlén, Siv Vårdlärarutbildning
1991: Högberg, Margareta Lärarutbildning
1991: Fält, Gunnar Spanska
1990: Åberg, Ingrid Historia
1990: Nordberg, Ingrid Tyska
1989: Ekman, Bengt Lärarutbildning
1989: Drynjeva, Kaarina Religionshistoria
1988: Wijk-Andersson, Elsie Nordiska språk
1988: Lundahl, Ann-Britt Speciallärarutbildning
1987: Wassén, Gunnar Ämneslärarutbildning
1987: Ivarsdotter, Anna Musikvetenskap
1986: Glover Rickard, Engelska institutionen

Juridik och samhällsvetenskap

2022: Hartig Terry, Institutionen för psykologi
2021: Zetterström Stefan, Juridiska institutionen
2020: Ahlbäck Öberg Shirin, Statsvetenskapliga institutionen
2019: Svensson Isak, Institutionen för freds- och konfliktforskning
2018: Ekström Ylva, Institutionen för informatik och media
2017: S:t Clair Renard Susanne, Juridiska institutionen
2016: Engström Per, Nationalekonomiska institutionen
2015: Andersson Agneta, Institutionen för kostvetenskap
2014: Bäcklund Dan, Ekonomisk-historiska institutionen
2013: Amid Javad, Nationalekonomiska institutionen
2012: Elwin Ebba, Institutionen för psykologi
2011: Fridén Hugo, Juridiska institutionen
2010: Caesarius Leon, Företagsekonomiska institutionen
2009: Lindgren Karl-Oskar, Statsvetenskapliga institutionen
2008: Bull Thomas, Juridiska institutionen
2007: Lars Holmberg vid Sociologiska institutionen
2006: Orlando Mella, Sociologiska institutionen
2005: Hammarström Mats, Institutionen för freds- och konfliktforskning
2004: Nordström, Mats Informationsvetenskap
2003: Bramstorp, Ingrid Hushållsvetenskap
2002: Spangenberg, Carl-Gustaf Rättshistoria
2002: Edman, Anneli Informationsvetenskap
2001: Wikander, Lennart Pedagogik
2001: Brewitz, Stig Statsvetenskap
2000: Pahlberg, Cecilia Företagsekonomi
2000: Gerner, Kristian Öststatskunskap
1999: Pålshammar, Åke Psykologi
1997: Öhman, Jan Kulturgeografi
1996: Andersson, Bo Tillämpad psykologi
1995: Ekerwald, Hedvig Sociologi
1994: Lönnqvist, Rune Företagsekonomi
1993: Magnusson, Sten Nationalekonomi
1992: Larsson, Mats Ekonomisk historia
1991: Rylander, Staffan Juridik
1990: Blomqvist, Lars-Erik Öststatskunskap
1989: Lundmark, Annika Pedagogik
1988: Holmqvist, Lena Juridik
1987: Ericson, Gertrud Psykologi
1986: Ljungström, Ingrid Hushållsvetenskap
1986: Ehrsson, Lennart Nationalekonomi

Medicin och farmaci

2022: Allen Marie, Institutionen för immunologi, genetik och patologi
2021: Svensson Anne-Lie, Institutionen för farmaceutisk biovetenskap
2020: Christersson Albert, Institutionen för kirurgiska vetenskaper
2019: Sandström Anja, Institutionen för läkemedelskemi
2018: Bengtsson Jörgen, Institutionen för farmaceutisk biovetenskap
2017: Wohlin Martin, Institutionen för medicinska vetenskaper
2016: Holmfeldt Per, Institutionen för medicinsk cellbiologi
2015: Backlund Anders, Institutionen för läkemedelskemi
2014: Tomkinson Birgitta, Institutionen för biokemi och mikrobiologi
2013: Hallberg Mathias, Institutionen för farmaceutisk biovetenskap
2012: Johansson Henrik, Institutionen för neurovetenskap
2011: Ek Pia, Inst för medicinsk biokemi och mikrobiologi
2010: Johansson Jakob, Institutionen för kirurgiska vetenskaper
2009: Falk Ann-Marie, Lundkvist Emma, Swartling Maria, Institutionen för farmaceutisk biovetenskap
2008: Gårdmark Truls och Heinius Johan, Institutionen för kirurgiska vetenskaper
2007: Rügheimer Louise, Institutionen för medicinsk cellbiologi, integrativ fysiologi
2006: Rollman Ola, Institutionen för medicinska vetenskaper
2005: Lönnemark Maria, Institutionen för onkologi, radiologi och klinisk immunologi, enheten för radiologi
2004: Kettis Lindblad Åsa, Institutionen för farmaci
2003: Sjöquist Mats, Medicinsk cellbiologi
2002: Svensson Uno, Läkemedelskemi
2001: Åslund Lena, Genetik och patologi
2000: Ramklint Mia, Psykiatri
1999: Nylander Ingrid, Farmaceutisk farmakologi
1998: Marnell Harriet, Vårdvetenskap
1997: Jansson Leif, Medicinsk cellbiologi
1996: Linder, Claes, Farmaceutisk biovetenskap
1995: Axelsson Ove, Obstetrik och gynekologi
1994: Boberg Merike, Geriatrik
1993: Aldén Maggie, Fysikalisk och oorganisk farmaceutisk kemi
1992: Birgegård Gunnar, Medicin
1991: Sjölin Jan, Infektionssjukdomar
1990: Hammarlund Udenaes Margareta, Biofarmaci
1989: Hansson Ronnie, Farmaceutisk biokemi
1988: Westerberg Carl-Einar, Neurologi
1987: Zetterqvist Örjan, Medicinsk och fysiologisk kemi
1986: Wikvall Kjell, Farmaceutisk biokemi

Matematik, naturvetenskap och teknik

2022: Staffas Kjell, Inst för elektronik
2022: Allen Marie, Institutionen för immunologi, genetik och patologi
2021: Svensson Anne-Lie, Institutionen för farmaceutisk biovetenskap
2021: Alsaody Seidon, Matematiska institutionen
2020: Widersten Mikael, Institutionen för kemi
2020: Christersson Albert, Institutionen för kirurgiska vetenskaper
2019: Wrigstad Tobias, Institutionen för informationsteknologi
2019: Sandström Anja, Institutionen för läkemedelskemi
2018: Victor Björn, Institutionen för informationsteknologi
2018: Bengtsson Jörgen, Institutionen för farmaceutisk biovetenskap
2017: Wohlin Martin, Institutionen för medicinska vetenskaper
2017: Hellqvist Magnus, Institutionen för geovetenskaper
2016: Larsson Johan, Institutionen för fysik och astronomi
2016: Holmfeldt Per, Institutionen för medicinsk cellbiologi
2015: Weyhenmeyer Gesa, Institutionen för ekologi och genetik
2015: Backlund Anders, Institutionen för läkemedelskemi
2014: Tomkinson Birgitta, Institutionen för biokemi och mikrobiologi
2014: Carlsson Bengt, Institutionen för informationsteknologi
2013: Mirbt Susanna, Institutionen för fysik och astronomi
2013: Hallberg Mathias, Institutionen för farmaceutisk biovetenskap
2012: Johansson Henrik, Institutionen för neurovetenskap
2012: Andersson Staffan, Institutionen för fysik och astronomi
2011: Rodhe Allan, Institutionen för geovetenskaper
2011: Ek Pia, Inst för medicinsk biokemi och mikrobiologi
2010: Johansson Jakob, Institutionen för kirurgiska vetenskaper
2010: Ahnesjö Ingrid, Institutionen för ekologi och evolution
2009: Svärd Staffan, Institutionen för cell- och molekylärbiologi
2009: Falk Ann-Marie, Lundkvist Emma, Swartling Maria, Institutionen för farmaceutisk biovetenskap
2008: Pears Arnold, Institutionen för informationsteknologi
2008: Gårdmark Truls och Heinius Johan, Institutionen för kirurgiska vetenskaper
2007: Rügheimer Louise, Institutionen för medicinsk cellbiologi, integrativ fysiologi
2007: Ronny Alexandersson vid Institutionen för biologisk grundutbildning
2006: Rollman Ola, Institutionen för medicinska vetenskaper
2006: Larzon Lars-Åke, Institutionen för informationsteknologi, Datorteknik
2005: Lönnemark Maria, Institutionen för onkologi, radiologi och klinisk immunologi, enheten för radiologi
2005: Jansson Ulf, Institutionen för materialkemi
2004: Kettis Lindblad Åsa, Institutionen för farmaci
2004: Berg Gunnar, Matematik
2003: Sjöquist Mats, Medicinsk cellbiologi
2003: Pärt-Enander Eva, Teknisk databehandling
2002: Svensson Uno, Läkemedelskemi
2002: Karlsson Leif, Fysik
2001: Åslund Lena, Genetik och patologi
2001: Elmgren Maja, Fysikalisk kemi
2000: Örberg Jan, Ekotoxikologi
2000: Ramklint Mia, Psykiatri
1999: Nylander Ingrid, Farmaceutisk farmakologi
1999: Nikkola Matti, Molekylärbiologi
1998: Marnell Harriet, Vårdvetenskap
1998: Klimek, Maciej Matematik
1998: Berglund, Anders Datorteknik
1997: Jansson Leif, Medicinsk cellbiologi
1997: Hussénius Anita, Organisk kemi
1996: Thuné Michael, Teknisk databehandling 1996: Apelgren Karin, Biologisk grundutbildning
1996: Linder, Claes, Farmaceutisk biovetenskap
1995: Waldebäck Monica, Ingenjörsutbildning
1995: Axelsson Ove, Obstetrik och gynekologi
1994: Wahlund Per, Teknisk databehandling
1994: Erlandsson Thomas, Matematik
1994: Boberg Merike, Geriatrik
1993: Gezelius Göran, Zoologi
1993: Aldén Maggie, Fysikalisk och oorganisk farmaceutisk kemi
1992: Gestblom Bo, Fysik
1992: Birgegård Gunnar, Medicin
1991: Sjölin Jan, Infektionssjukdomar
1991: Jonsell Lena, Systematisk botanik
1990: Paulsson Rolf, Teoretisk fysik
1990: Hammarlund Udenaes Margareta, Biofarmaci
1989: Mård Anders, Fysikalisk kemi
1989: Hansson Ronnie, Farmaceutisk biokemi
1988: Westerberg Carl-Einar, Neurologi
1988: Bohman Ove, Kemi
1987: Zetterqvist Örjan, Medicinsk och fysiologisk kemi
1987: Persson Torgny, Mikrobiologi
1986: Wikvall Kjell, Farmaceutisk biokemi
1986: Vretblad Anders, Matematik

Fria priset

2022: Nygren Thomas, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier
2021: Lundin Lars, Institutionen för kirurgiska vetenskaper
2020: Mackay Tircomnicu Christine, Engelska institutionen
2019: Ceije Katja, Juridiska institutionen
2018: Husz Orsi, Ekonomisk-historiska institutionen
2017: Löfstedt Malin, Teologiska institutionen
2016: Black-Schaffer David, Institutionen för informationsteknologi
2015: Ho Felix, Institutionen för kemi
2014: Jacobsson Johanna, Institutionen för nordiska språk
2013: Östman Malin, Institutionen för geovetenskaper
2012: Fälting Lars, Ekonomisk-Historiska institutionen
2011: Hamfeldt Cecilia, Företagsekonomiska institutionen
2010: Cederlöf Gunnel, Historiska institutionen
2009: Åkerman Sarkisian Karine, Institutionen för moderna språk
2008: Nylund Arabella, Institutionen för utbildning, kultur och medier
2007: Kool Anneleen, Institutionen för evolution, genomik och systematik
2006: Hassan Jansson Karin och Sennefelt Karin, Historiska institutionen
2005: Scheutz Sverker, Juridiska institutionen
2004: Eklund Hans, Juridiska institutionen

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin