Ulla och Stig Holmquists pris

Kenneth Wärnmark står med diplom i handen på scenen i universitetsaulan. Bredvid honom står rektor Anders Hagfeldt och applåderar. Bakom dem prorektor Coco Norén i talarstolen. Orkester i bakgrunden.

2022-års vinnare Kenneth Wärnmark tar emot priset av rektor Anders Hagfeldt i universitetsaulan. Foto: Staffan Claesson

Priset räknas som ett av de större vetenskapliga prisen i Sverige och delas ut årligen ”till en forskare med huvudsakligen nationell verksamhetsbakgrund inom ämnet organisk kemi, vilken gjort banbrytande forskningsinsatser inom detta område”.

I enlighet med donationens stipulationer delades priset ut för första gången 2005. Uppsala universitets rektor utser pristagare på förslag av en nämnd som består av dekanerna för kemiska sektionen, farmaceutiska fakulteten och medicinska fakulteten.

Universitet och högskolor ges härmed tillfälle att senast måndag 27 maj 2024 inkomma med förslag till kandidat för erhållande av Ulla och Stig Holmquists
vetenskapliga pris i organisk kemi. Nomineringen samt alla medföljande dokument ska vara på engelska eftersom de kommer att granskas av minst en internationell sakkunnig.

Nomineringen ska innehålla följande:

• Nominering (på engelska)
• CV (på engelska)
• Kort summering av forskningsinsatser (5 sidor på engelska)
• Fullständig publikationslista med markering av de tio bästa publikationerna.

Nominera din kandidat här

Vid frågor kontakta nominera@uadm.uu.se
Prisceremonin äger rum i samband med Uppsala universitets födelsedag i
oktober.

Pristagare

 • 2023: Belén Martín-Matute
 • 2022: Kenneth Wärnmark
 • 2021: Fredrik Almqvist
 • 2020: Jan Kihlberg
 • 2019: Per-Ola Norrby
 • 2018: Göran Widmalm
 • 2017: Kálmán J. Szabó
 • 2016: Kristina Luthman
 • 2015: Pher G. Andersson
 • 2014: Mats Larhed
 • 2013: Licheng Sun
 • 2012: Per Ahlberg
 • 2011: Peter Somfai
 • 2010: Olov Sterner
 • 2009: Björn Åkermark
 • 2008: Bengt Långström
 • 2007: Torbjörn Frejd
 • 2006: Christina Moberg
 • 2005: Jan-Erling Bäckvall
 • 2004: Anders Hallberg

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin