Ulla och Stig Holmquists pris

Kenneth Wärnmark står med diplom i handen på scenen i universitetsaulan. Bredvid honom står rektor Anders Hagfeldt och applåderar. Bakom dem prorektor Coco Norén i talarstolen. Orkester i bakgrunden.

2022-års vinnare Kenneth Wärnmark tar emot priset av rektor Anders Hagfeldt i universitetsaulan. Foto: Staffan Claesson

Priset räknas som ett av de större vetenskapliga prisen i Sverige och delas ut årligen ”till en forskare med huvudsakligen nationell verksamhetsbakgrund inom ämnet organisk kemi, vilken gjort banbrytande forskningsinsatser inom detta område”.

I enlighet med donationens stipulationer delades priset ut för första gången 2005. Uppsala universitets rektor utser pristagare på förslag av en nämnd som består av dekanerna för kemiska sektionen, farmaceutiska fakulteten och medicinska fakulteten.

Prisceremonin äger rum i samband med Uppsala universitets födelsedag i oktober.

Nomineringen är nu stängd och universitet och högskolor ges åter igen möjlighet att ge förslag på kandidat till priset i början av 2024.

Pristagare

 • 2023: Belén Martín-Matute
 • 2022: Kenneth Wärnmark
 • 2021: Fredrik Almqvist
 • 2020: Jan Kihlberg
 • 2019: Per-Ola Norrby
 • 2018: Göran Widmalm
 • 2017: Kálmán J. Szabó
 • 2016: Kristina Luthman
 • 2015: Pher G. Andersson
 • 2014: Mats Larhed
 • 2013: Licheng Sun
 • 2012: Per Ahlberg
 • 2011: Peter Somfai
 • 2010: Olov Sterner
 • 2009: Björn Åkermark
 • 2008: Bengt Långström
 • 2007: Torbjörn Frejd
 • 2006: Christina Moberg
 • 2005: Jan-Erling Bäckvall
 • 2004: Anders Hallberg

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin