Disapriset

Disapriset är instiftat av Uppsala universitet och Studentbokhandeln i Uppsala för att främja populärvetenskapligt författande och delades ut första gången 2001.
Prissumman är på 50 000 kronor.

Priset är uppkallat efter en fornnordisk mytologisk kvinnogestalt, Disa, vars klokhet gjorde henne till drottning.

Enligt statuterna ska Disapristagaren företrädesvis ha anknytning till Uppsala. Pristagaren utses av en jury bestående av representanter från varje vetenskapsområde, en studentrepresentant, samt om möjligt föregående års pristagare.

Priset delas ut på Kulturnatten av rektor prof. Anders Hagfeldt. Efter prisutdelningen hålls en föreläsning.

Jury 2024

 • Lars Burman – prof., överbibliotekarie vid Universitetsbiblioteket (ordförande)
 • Lena Kjellén – professor vid Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi
 • Birgitta Meurling – professor vid Institutionen för kulturantropologi och etnologi
 • Eric Stempels – forskare vid Institutionen för fysik och astronomi
 • David J.T Sumpter – professor vid Institutionen för informationsteknologi, pristagare 2022
 • Sofia Häggman – egyptolog, intendent på Medelhavsmuseet samt pristagare 2023
 • Linnéa Rydén – vice ordförande för Uppsala studentkår, studentrepresentant

Pristagare

 • 2023: Sofia Häggman
 • 2022: David Sumpter
 • 2021: Sofia Näsström
 • 2020: Karin Hassan Jansson & Jonas Lindström
 • 2019: Lars Lambert
 • 2018: Li Bennich-Björkman
 • 2017: Carina Burman
 • 2016: Bengt Gustafsson
 • 2015: Sara Danius
 • 2014: Siv Strömquist
 • 2013: Johan Svedjedal
 • 2012: Maja Hagerman
 • 2011: Erik Åsard
 • 2010: Anna Kåver
 • 2009: Pär Holmgren
 • 2008: Lasse Berg
 • 2007: Tore Frängsmyr
 • 2006: Karin Martinsson
 • 2005: Ulf Danielsson
 • 2004: Peter Englund
 • 2003: Fredrik Lindström
 • 2002: Karin Johannisson
 • 2001: Staffan Ulfstrand

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin