Uppsala universitets innovationspris Hjärnäpplet

Varje år delar Uppsala universitet ut Hjärnäpplet till forskare eller forskarstuderande för att uppmärksamma och belöna framtagande av forskningsresultat eller kunskapstillgångar som resulterat i en innovation med potential att skapa stor samhällsnytta. Priset vill spegla universitetets bredd, innovationskraft och strävan mot en hållbar framtid.

Priset består av diplom, statyett samt ett stipendium om 50 000 kr, och delas ut i samband med universitetets födelsedagsfirande i oktober.

Vem blir mottagare av Hjärnäpplet 2024?

Nomineringsperioden för Hjärnäpplet 2024 stängde den 31 mars.

Vem kan nominera?

Alla medarbetare vid Uppsala universitet kan nominera en eller flera kandidater till priset.

Vem kan få Hjärnäpplet?

Hjärnäpplet vill uppmärksamma, belöna och stimulera den drivande energin i forskare och forskarstuderande som, oavsett disciplin, både vill förstå sin omgivning, beskriva den och bidra till att omsätta värdefulla kunskaper till innovation och hållbar nytta för samhället och mänskligheten.

Mottagaren/mottagarna ska:

  • visat prov på kreativitet, nytänkande och drivkraft,
  • tagit fram ett forskningsresultat eller ny kunskap och skapat förutsättningar för nyttiggörandet som resulterat i en innovation,
  • vara en god förebild för andra forskare genom sitt engagemang för nyttiggörande,
  • vara verksam forskare eller forskarstuderande vid Uppsala universitet eller,
  • vara tidigare verksam forskare eller forskarstuderande med fortsatt stark anknytning till universitetet.

Om en enskild individ inte ensam anses vara upphov till en innovation kan priset delas mellan högst tre mottagare per år.

Vem utser pristagaren?

Mottagaren av Hjärnäpplet utses baserat på inkomna nomineringar. Beslut om vem som ska tilldelas Hjärnäpplet fattas av rektor, efter förslag av en kommitté bestående av vicerektorerna för de tre vetenskapsområdena samt en universitetsextern representant som utses av chefen för UU Innovation. VD för UU Invest är adjungerad, liksom chef och kommunikationsansvarig vid UU Innovation.

När kan jag nominera?

Nomineringsperioden för Hjärnäpplet 2024 stängde den 31 mars.

Nyheter om pristagarna

2023: Inger Persson
2022: Johan Elf och Özden Baltekin
2021: Rolf Larsson, Peter Nygren och Joachim Gullbo
2020: Sara Mangsbo
2019: Helena Danielson
2018: Håkan Engqvist
2017: Hans Lennernäs
2016: Maria Strømme
2015: Lars Wallentin och Stefan James
2014: Mats Leijon
2013: Ulf Landegren
2012: Fredrik Bruhn
2011: Axel Lundvall och Fredrik Nikolajeff
2010: Stefan Johansson
2009: Lars Stolt
2008: Claes-Göran Granqvist

Statytetten Hjärnäpplet

Statyetten Hjärnäpplets geometriska form är en så kallad trunkerad oktaeder. Formen beskrevs först av Archimedes från Syracuse i Grekland 250 f.Kr.

Statyetten Hjärnäpplet

Idé och design av Hjärnäpplet: Richard Karmhag.Tillverkning: Thomas och Peter Larsson, JTS Mekaniska AB respektive BFE AB, Pålsboda.

Kontakt

Har du frågor om Uppsala universitets innovationspris Hjärnäpplet? Skicka e-post till innovation@uu.se

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin