Uppsala universitets innovationspris Hjärnäpplet

Uppsala universitet delar årligen ut Hjärnäpplet till forskare eller forskarstuderande för att uppmärksamma och belöna framtagande av forskningsresultat eller kunskapstillgångar som resulterat i en innovation med potential att skapa stor samhällsnytta och bidra till ett hållbart samhälle. Prisets intention är att det ska spegla hela universitetets bredd, innovationskraft och strävan mot en hållbar framtid.

Priset tilldelas en eller flera person/er. Om en enskild individ inte ensam anses vara upphov till en innovation kan priset ändå delas ut om antalet upphovspersoner är högst tre. De delar då på priset.

Priset består av diplom, statyett samt ett stipendium om 50 000 kr.

Alla anställda kan nominera lämpliga kandidater. Nomineringarna bereds sedan av UU Innovation som presenterar dem inför en kommitté som består av rektor eller den rektor utser, vicerektorerna för de tre vetenskapsområdena samt en universitetsextern representant som utses av chefen för UU Innovation. VD för UU Invest är adjungerad, liksom chef och kommunikationsansvarig vid UU Innovation. Kommittén lämnar sedan sitt förslag till rektor som utser pristagare.

Priset delas ut i samband med universitetets födelsedagsfirande i oktober.

Nyheter om pristagarna

Pristagare

2022: Johan Elf och Özden Baltekin
2021: Rolf Larsson, Peter Nygren och Joachim Gullbo
2020: Sara Mangsbo
2019: Helena Danielson
2018: Håkan Engqvist
2017: Hans Lennernäs
2016: Maria Strømme
2015: Lars Wallentin och Stefan James
2014: Mats Leijon
2013: Ulf Landegren
2012: Fredrik Bruhn
2011: Axel Lundvall och Fredrik Nikolajeff
2010: Stefan Johansson
2009: Lars Stolt
2008: Claes-Göran Granqvist

Statytetten Hjärnäpplet

Statyetten Hjärnäpplets geometriska form är en så kallad trunkerad oktaeder. Formen beskrevs först av Archimedes från Syracuse i Grekland 250 f.Kr.

Statyetten Hjärnäpplet

Idé och design av Hjärnäpplet: Richard Karmhag.Tillverkning: Thomas och Peter Larsson, JTS Mekaniska AB respektive BFE AB, Pålsboda.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin