Inger Persson får innovationspriset Hjärnäpplet

Inger Persson står på en balkong ovanför ekonomikums bibliotek.

Inger Persson, universitetslektor vid statistiska institutionen, prisas för algoritmen som upptäcker sepsis, ett sjukdomstillstånd som kan vara svårt för läkare att diagnostisera. Foto: Marcus Holmqvist

Hennes mjukvara hjälper sjukvården att upptäcka risk för blodförgiftning i tid, vilket på sikt skulle kunna rädda ett liv om dagen. Nu tilldelas statistiker Inger Persson Hjärnäpplet för innovationen som ligger till grund för bolaget AlgoDx.

Sedan 2008 har Uppsala universitet delat ut innovationspriset Hjärnäpplet. Årets vinnare är Inger Persson, docent i statistik och en av grundarna till bolaget AlgoDx.

− Att få hjärnäpplet är jättestort. Vi är väldigt många duktiga forskare vid det här universitetet och att just jag gjort något som utmärker sig är jättehäftigt, säger Inger Persson.

Hör Inger Persson berätta om sin innovation i filmen:


Innovation som kan rädda liv

Sepsis, eller blodförgiftning som det kallas i dagligt tal, är ett livshotande tillstånd som leder till att runt 8 000 svenskar dör årligen. Man räknar med att runt en tredjedel av alla patienter inom intensivvården utvecklar sepsis. Med hjälp av Inger Perssons innovation, AI-algoritmen ”NAVOY Sepsis”, finns chans att hitta dessa patienter i tid.

− Det vi har gjort är att utveckla en mjukvara, en matematisk algoritm, som kan förutspå vilka patienter på iva som löper hög risk att utveckla sepsis. Vi integrerar vår algoritm med det elektroniska journalsystemet på sjukhuset. Mjukvaran läser då in patientdata i realtid, bearbetar den och beräknar hur stor risk det är att just den här patienten utvecklar sepsis.

Mycket snabbare än en läkare

Algoritmen tar hänsyn till ett 20-tal parametrar så som blodtryck, kroppstemperatur och blodprovsresultat. Mjukvarans förmåga att snabbt processa denna mängd information och se hur den förändras över tid kan hjälpa läkarna att ställa rätt diagnos och sätta in behandling i tid – något som är livsavgörande för patienter som befinner sig i riskzonen.

− Vi har tillsammans med institutet för sjukvårds- och hälsoekonomi gjort en hälsoekonomisk modell och kommit fram till att om vi bara kan tidigarelägga behandlingen med några få timmar, så kan vi rädda i princip en patients liv per dag.

NAVOY Sepsis finns tillgänglig för sjukhus och journalsystem att köpa in. Efter en första studiefas på Södersjukhuset håller man nu på med integration på S:t Görans Sjukhus. Eftersom journalsystemen skiljer sig åt måste mjukvaran skräddarsys för varje sjukhus.

Porträtt Inger Persson 

Innan Inger Persson började sitt jobb på statistiska institutionen arbetade hon med läkemedelsutveckling. De båda kompetenserna kom väl till pass i utvecklingen av algoritmen som de nu håller på att implementera inom vården. Foto: Marcus Holmquist

Öppnar upp för tidig upptäckt av andra sjukdomar

I samband med att Inger Persson startade bolaget tillsammans med två kompanjoner tog hon tjänstledigt från sitt arbete på statistiska institutionen. Nu har hon återgått till universitetet och intagit en rådgivande roll i bolaget AlgoDx.

Bolaget har idag nio anställda och en till produkt på gång – en liknande algoritm som kan användas för att förutspå risken för akut njurskada. Att använda sig av AI för att tidigt identifiera andra sjukdomar tror Inger Persson kommer bli allt vanligare i framtiden.

− Det finns många områden inom sjukvården där en liknande lösning skulle kunna användas. Det här skulle kunna göras hur stort som helst.

Sandra Gunnarsson

Hjärnäpplet

Uppsala universitet delar årligen ut Hjärnäpplet till forskare eller forskarstuderande för framtagande av forskningsresultat eller kunskapstillgångar som resulterat i en innovation. Priset består av diplom, statyett samt ett stipendium om 50 000 kr.

Motiveringen lyder:

”Hjärnäpplet 2023 går till Inger Persson, universitetslektor i statistik, för sitt samhällsvetenskapliga bidrag till livräddande innovation. Genom att utveckla lösningar som tar tillvara, sammanfattar och hittar information i mängder av data, har hon möjliggjort tidig och tillförlitlig upptäckt av sepsis. Hennes arbete har tagit bolaget AlgoDx till stora framgångar och placerat metoden på marknaden. Hon har därmed gett sjukvården ett verktyg för tidigare diagnostik och behandling av ett livshotande tillstånd.”

Inger Persson grundade bolaget AlgoDx tillsammans med Uppsalaalumnerna David Becedas och Joakim Söderberg.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin