Skytteanska priset

Det skytteanska priset instiftades av Skytteanska stiftelsen 1994 för att årligen uppmärksamma en forskare som enligt stiftelsens uppfattning gjort det mest värdefulla bidraget till statsvetenskapen. Kandidater nomineras internationellt varje år och utvärderas av en priskommitté.

Priset utdelas vid en högtidlig ceremoni i Uppsala på den lördag som är närmast den 1 oktober (donationsdagen), ofta i närvaro av utbildningsministern, landshövdingen, ärkebiskopen, rector magnificus och de flesta professorer inom statsvetenskap i Sverige. Priskommittén har som ambition att ta hänsyn till alla delområden inom disciplinen. En genomgång av pristagarna visar dock att demokratin – i såväl teori som praktik – varit det dominerande temat i modern statskunskap.

Skytteanska prisets webbplats

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin