Torgny Segerstedt-medaljen

Medaljen instiftades för att hedra Torgny Segerstedt för hans insatser som rektor för Uppsala universitet under 23 år och utdelades första gången 1988.

Medaljen utdelas vartannat år till ”Svenska vetenskapsmän för särskilt framstående insatser inom humaniora och samhällsvetenskaperna”.

Mottagare av medaljen utses av en nämnd bestående av universitetets rektor som ordförande samt dekanerna vid teologiska, juridiska, samhällsvetenskapliga, historisk-filosofiska och språkvetenskapliga fakulteterna.

Medaljen delas ut i samband med universitetets födelsedag i oktober.

Pristagare

 • 2022: Mikael Stenmark
 • 2020: Mats Thelander
 • 2018: Peter Wallensteen
 • 2016: Inger Österdahl
 • 2014: Marie-Christine Skuncke
 • 2012: Merja Kytö
 • 2010: Iain Cameron
 • 2008: Peter Juslin
 • 2006: Gun Widmark
 • 2004: Thorleif Pettersson
 • 2002: Torsten Persson
 • 2000: Eva Österberg
 • 1998: Björn Wittrock
 • 1996: Anders Agell
 • 1994: Lars Furuland
 • 1992: Olof Petersson
 • 1990: Gunnar Eriksson
 • 1988: Johan Asplund

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin