Uppsala universitets innovations- och entreprenörspris

Illustration som föreställer personer och objekt som för tankarna till vetenskap. så som DNA och Ellen Fries

Uppsala universitets innovations- och entreprenörspris tilldelas årligen en eller flera personer som på ett avgörande sätt bidragit till att omsätta en upptäckt eller innovation, baserad på forskning eller utbildning vid Uppsala universitet, till framgångsrik kommersialisering eller implementering med betydande samhällsnytta.

Priset instiftades 2021 av Stiftelsen Uppsala universitets innovations- och entreprenörspris vars ändamål är att synliggöra Uppsala universitets entreprenöriella kultur. Prissumman uppgår till minst 500 000 kronor årligen.

Nyheter

Priskommittén

 

Rektor Anders Hagfeldt med stort halsband i guld.

Rektor Anders Hagfeldt är en av dem som beslutar vem som ska tilldelas Uppsala universitets innovations- och entreprenörspris.

Medlemmarna i priskommittén

Under Uppsala universitets mer än femhundra år långa historia har en rad viktiga forskningsgenombrott gjorts. Här finns också en lång och stark tradition av nyttiggörande – arbetet med att omsätta forskningsresultat till betydande samhällsnytta. Många produkter och innovationer som idag gör skillnad för människor bygger på att personerna bakom upptäckterna, själva eller tillsammans med andra, har visat stort engagemang och entreprenörskap.

Uppsala universitets innovations- och entreprenörspris uppmärksammar framgångsrika entreprenörer, innovationer och de insatser som krävs för att föra ut resultat från forskning till samhällsnytta. Priset delades ut för första gången vid en ceremoni försommaren 2022.

500 000 kronor i prissumma

Prissumman på 500 000 kronor har möjliggjorts genom generösa donationer från tio stiftare till den nyinrättade och universitetsanknutna Stiftelsen Uppsala universitets innovations- och entreprenörspris. Stiftelsen kommer att dela ut priset årligen, med ändamålet att synliggöra Uppsala universitets entreprenöriella kultur.

Uppsala universitets innovations- och entreprenörspris kan delas mellan högst tre mottagare per år. Priset kan inte delas ut postumt.

Entreprenörsgärningen premieras

Mottagaren av Uppsala universitets innovations- och entreprenörspris ska på ett avgörande sätt ha bidragit till framgångsrik kommersialisering eller implementering av en upptäckt eller innovation, baserad på forskning eller utbildning vid Uppsala universitet. Mottagaren ska ha bevisad förmåga att framgångsrikt förverkliga en idé i en ny livskraftig verksamhet och genom sin entreprenörsgärning ha bidragit till utvecklingen av vårt samhälle.

Vem kan nominera?

Alla kan nominera kandidater till priset. Självnominering accepteras. Nomineringsperioden pågår under november månad.

Urvalskriterier

Pristagaren/pristagarna ska:

  • på ett avgörande sätt ha bidragit till att framgångsrikt omsätta en upptäckt eller innovation baserad på forskning eller utbildning vid Uppsala universitet, till framgångsrik kommersialisering eller implementering med betydande samhällsnytta.
  • genom sin entreprenörsgärning ha bidragit till ny livskraftig verksamhet och i närtid varit aktiv i dess tillväxt och framgång.
  • vara eller ha varit student, verksam som forskare eller anställd, eller på annat sätt ha en stark anknytning till Uppsala universitet.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin