Priskommittén

Priskommittén för Uppsala universitets innovations- och entreprenörspris består av fem medlemmar: Anders Hagfeldt, Christel Bergström, Tomas Nygren, Lars Jonsson och Christina Frimodig,

Rektor Anders Hagfeldt

Anders Hagfeldt är rektor vid Uppsala universitet sedan 2021 och professor i fysikalisk kemi. Han doktorerade vid Uppsala universitet 1993. Hans forskning har fokuserat på Grätzelsolceller, perovskitsolceller och solbränslen. Han har publicerat mer än 560 vetenskapliga artiklar som har citerats mer än 94 000 gånger. 2014-2020 var Anders Hagfeldt verksam som professor vid École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL). Han har tidigare varit prefekt och dekan inom kemi vid Uppsala universitet.

Professor Christel Bergström

Rektor Anders Hagfeldt i rektorskläder.

Christel Bergström är professor i molekylär galenisk farmaci vid institutionen för farmaci. Hennes forskning rör läkemedelsformulering med fokus på nya datorbaserade och experimentella metoder för att optimera läkemedelsabsorption. Hon har erhållit finansiering bl. a. från ERC, VR, VINNOVA och SSF, och har gedigen erfarenhet av innovationsarbete som patentering, startups och affärsutveckling. I rollen som prodekan samverkan interagerar hon tätt med omgivande samhälle och i rollen som föreståndare för kompetenscentret SweDeliver leder hon internationellt samarbete med ett stort antal biotech- och läkemedelsbolag.

Tomas Nygren

Porträtt Christel Bergström

Tomas Nygren är utbildad i företagsekonomi vid Uppsala universitet och har under 40 års tid arbetat med finansiering och affärsutveckling. Under sin långa karriär har han varit verksam inom både det privata näringslivet och det universitetsnära innovationsstödssystemet, senast som CFO på Industrifonden och tidigare som koncern-CFO på Almi och vice VD på Innovationsbron. Tomas är sedan 2023 ledamot i UU Invests styrelse.

Docent Lars Jonsson

Porträtt Tomas

Lars Jonsson är läkare och docent i anestesi och intensivvård vid institutionen för kirurgiska vetenskaper, Uppsala universitet. VD för UU:s holdingbolag från 1998, under åren 2007-2013 näringslivschef och chef för UU Innovation parallellt med arbetet i holdingbolaget. Har i sin roll medverkat vid starten och utvecklingen av drygt ett 60-tal företag baserade på forskningen vid universitetet varav 13 idag är noterade. Efter pensionen 2018 fortsatt knuten till universitetet som gästforskare vid institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik samt som styrelseledamot i Uppsala universitets vänner. Medlem i Kungliga Vetenskapssocieteten och i investeringskommittén för den nystartade motsvarigheten till holdingbolag vid Tartu University i Estland.

Christina Frimodig, fil.kand MBA

Porträtt Lars Jonsson

Christina Frimodig har en fil.kand med inriktningen kemi, biokemi och mikrobiologi och senare en MBA-examen i internationellt företagande, båda från Uppsala universitet. Hennes yrkeskarriär har under mer än 30 år varit inom life science-industrin; diagnostik och medicinteknik, i stora och små företag. Fokus har varit inom marknad och sälj samt olika ledar- och VD roller i dessa bolag. De sista åren före pensionering 2018 var hon VD på STUNS, stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle. I den rollen var hon även ordförande i företagsinkubatorn Uppsala Innovation Centre, UIC, samt mentor i några omgångar av Mentor4Research.

Porträtt Christina Frimodig

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin