Linnémedaljen

Linnémedaljen instiftades i maj 2006 med anledning av 300-årsjubiléer av Carl von Linnés födelse den 23 maj 1707.

Medaljen förlänas i guld till ”utomordentligt framstående vetenskaplig gärning särskilt inom de linneanska vetenskapsområdena men också för synnerligt befrämjande av Linnéminnet eller Uppsala universitet”.

Medaljen i silver förlänas ”för synnerliga administrativa förtjänster i anslutning till Linnéjubileet”.

Medaljerna delas ut första gången vid universitetets Linnéfest den 23 maj 2007.

Mottagare av medaljen utses av rektor, beträffande medaljen i guld efter samråd med ansvariga för vetenskapsområdena samt efter hörande av konsistoriets förtroenderåd.

Pristagare

Guld

 • 2022: Lars Lind
 • 2021: Lars Tranvik
 • 2020: Kerstin Lindblad Toh och Dai-Won Yoon
 • 2019: Gunnar Broberg
 • 2018: Leif Andersson
 • 2017: Siv Andersson
 • 2016: Hans Ellegren
 • 2015: Göran Arnqvist
 • 2014: Birgitta Bremer
 • 2013: Björn Olsen
 • 2012: Per Ahlberg
 • 2010: Sigurd Fries
 • 2009: Staffan Ulfstrand
 • 2007: Allan Ellenius
 • 2007 (vid Linnéfesten): HANS MAJESTÄT KONUNGEN, Kofi Annan, David Attenborough, Christian von Bar, Noam Chomsky, Gaalen Erickson, Jane Goodall, Walter Kasper, Michel Mayor, Elinor Ostrom, Lisbet Rausing, Douglas Roberts, Bengt Samuelsson, James Watson, Robert A. Weinberg; Anders Björck, Tore Frängsmyr, Carl-Olof Jacobson; Linnean Society of London

Silver

 • 2007 (vid Linnéfesten): Mats Block, Karin Martinsson, Roland Moberg, Annika Windahl Pontén, Per Ström

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin