Oscarspriset

Den 5 september 1877, den första av de tre dagar som universitetet högtidlighöll sin 400-årsfest, undertecknade Oscar II ett gåvobrev där han skänkte universitetet 40 000 kronor. Han ville därmed uttrycka sina känslor för vad universitetet uträttat för den fosterländska vetenskapsodlingen.

Avkastningen skulle gå till ett pris för yngre vetenskapsidkare vid Uppsala universitet, till någon som genom vetenskaplig skrift gjort sig mest förtjänt och inger de bästa förhoppningar om fortsatt vetenskaplig författarverksamhet vid universitetet.

Med yngre vetenskapsidkare avses i första hand person som disputerat tidigast sex år före nomineringstidens utgång (med hänsyn tagen till eventuella föräldraledigheter eller motsvarande), och priset utdelas för skrifter tillkomna efter doktorsexamen.

Nomineringen är nu stängd och institutioner ges åter igen möjlighet att ge förslag på kandidat till priset i början av 2024.

Konsistoriet beslutar om mottagare av priset som utdelas i samband med universitetets födelsedag i oktober.

Pristagare

 • 2023: Elin Svensson och Josefin Lindgren
 • 2022: Nina von Uexkull och Andreas Frick
 • 2021: Pontus Ekberg och Ashish KC
 • 2020: Marcus Lindskog och Ocean Cheung
 • 2019: Yaffa Epstein och Grzegorz Niedzwiedzki
 • 2018: Weronica Ek och Ylva Söderfeldt
 • 2017: Eric Cullhed och Oskar Karlsson
 • 2016: Terje Falck-Ytter och Jonathan Scragg
 • 2015: Josef Pallas och Tove Fall
 • 2014: Christian Benedict och Steffi Burchardt
 • 2013: Linda Wedlin och Philipp Rümmer
 • 2012: David Håkansson och Joel Samuelsson
 • 2011: Karin Brocki och Albert Mihranyan
 • 2010: Anna-Karin Olsson och Fredrik Palm
 • 2009: Oleg Kochukhov och Petri Laukka
 • 2008: Mikael Alm och Mathias Hallberg
 • 2007: Eleonor Alhager och Wendelin Reich
 • 2006: Petra Jönsson och Anders Tengholm
 • 2005: Leelo Keevallik och Neil Price
 • 2004: Eva Mörk och Anna Qvarnström
 • 2003: Petter Asp och Tobias Ekholm
 • 2002: Mats Larhed och Christian Sundberg
 • 2001: Mats Eriksson och Maria Strömme
 • 2000: Igor Abrikosov och Torbjörn Andersson
 • 1999: Hans Ellegren och Maria Ågren
 • 1998: Peter Juslin och Mikael Stenmark
 • 1997: Ian Cameron och Kurt Otto
 • 1996: Claes Ahlund och Håkan Melhus
 • 1995: Pehr G. Andersson och Mats Ekström
 • 1994: Stefan Brink och Anders Nilsson
 • 1993: Mats Karlsson och Lars Sundström
 • 1992: Cristina Grenholm och Peter Lindblad
 • 1991: Bert Lehrberg och Ruud Weijermars
 • 1990: Jonas Nycander och Johan Svedjedal
 • 1989: Christer Betsholtz och Mats Morell
 • 1988: Henrik Egnéll och Kersti Hermansson
 • 1987: Uli Hacksell och Kent Larsson
 • 1986: Berit Hagekull och Kaj Århem
 • 1985: Sture Bergström och Bengt Långström
 • 1984: Carl-Henrik Heldin och Kenneth Söderhäll
 • 1983: Mehari Gebre-Medhin och Nils Mårtensson.
 • 1982: Ted Ebendal och Jan Fredrik Kindstrand
 • 1981: Arne Andersson och Peter Stilbs
 • 1980: Anders Hultgård och Christer Wahlberg
 • 1979: Alf Claesson och Lennart Lundqvist
 • 1978: Bengt Landgren och Leif Tibell
 • 1977: Sten Eklund och Jarl Hemberg
 • 1976: Nils Jareborg och Olof Vingsbo
 • 1975: Tore Frängsmyr och Lars-Gustav Lundin
 • 1974: Birger Bergh och Torgny Unestam
 • 1973: Anders Jeffner och Tore Sigeman
 • 1972: Bror Strandberg
 • 1971: Leif Lewin
 • 1970: Lars Erik Ahlsson och Thure Stenström
 • 1969: Karl Gustav Jöreskog och Bengt Rosén
 • 1968: Anders Bill och Lennart Åqvist
 • 1967: Utdelades ej
 • 1966: Utdelades ej
 • 1965: Torvard C. Laurent och Marianne Rasmuson
 • 1964: Sture Brunnsåker och Frithiof Rundgren
 • 1963: Gunnar Boklund och Bo Hellman
 • 1962: Karl-Erik Fichtelius och Bo Malmström
 • 1961: Erik Anners och Bertil Gärtner
 • 1960: Rudolf Zeitler
 • 1959: Bengt Kihlman och Karl Johan Öbrink
 • 1958: Per Gustaf Hamberg
 • 1957: Józef Trypucko
 • 1956: Svante Bergström och Helmer Ringgren
 • 1955: Sören Halldén
 • 1954: Lennart Breitholz och Markus Båth
 • 1953: Arne Frantzell och Sven Göransson
 • 1952: Sven Ulric Palme
 • 1951: Lennart Carlesson
 • 1950: Olle Snellman och Olof Zetterholm
 • 1949: Gunnar Hoppe och Olof Mellander
 • 1948: Arne Furumark och Nils Hylander
 • 1947: Ingemar Hedenius och Nils Törnblom
 • 1946: Torsten Krokström och Åke Åkerström
 • 1945: Nils Fries och Ruben Josefson
 • 1944: Dag Norberg och Einar Stenhagen
 • 1943: Åke Wallenquist
 • 1942: Torvald Höjer och Gösta Jägersten
 • 1941: Filip Hjulström och Gösta Säflund
 • 1940: Bengt Edlén och Valter Jansson
 • 1939: Birger Bohlin
 • 1938: Erik Hallén och Ivar Modéer
 • 1937: Sven Blomgren och Douglas Melin
 • 1936: Jan-Eric Almquist och Georg Landberg
 • 1935: Einar Gjerstad
 • 1934: John Axel Nannfeldt och Gunnar Westin
 • 1933: Gunnar Dahlberg
 • 1932: Carl Schalén och Johannes Wallenberg
 • 1931: Herbert Tingsten
 • 1930: Hilding Köhler och Hugo Odeberg
 • 1929: Ivar Waller
 • 1928: John Holmberg
 • 1927: Henrik Cornell och Knut Lundmark
 • 1926: H.S. Nyberg och Ivar Waller
 • 1925: Hugo Osvald och Einar Tegen
 • 1924: Erik Noréen och Nils Zeilon
 • 1923: Torsten Carleman och Jarl Charpentier
 • 1922: Bertil Lindblad
 • 1921: Nils Åberg
 • 1920: Gustaf Thörnell och Nils Zeilon
 • 1919: Emanuel Linderholm och Sven Odén
 • 1918: Gunnar Rexius
 • 1917: Gunnar Rudberg och Knut Westman
 • 1916: Johannes Lindblom och Nils von Hofsten
 • 1915: August Hahr och Carl Skottsberg
 • 1914: Johan Mortensen och Percy Quensel
 • 1913: Herman Lundborg
 • 1912: Gustaf Aulén och Martin Lamm
 • 1911: Håkan Sjögren och Hugo von Zeipel
 • 1910: Einar Löfstedt
 • 1909: Sidney Alrutz
 • 1908: Erik Staaff och The Svedberg
 • 1907: Gustaf Göthlin och Axel Hägerström
 • 1906: Elsa Eschelsson och Bengt Hesselman
 • 1905: Ragnar Friberger och Hugo von Zeipel
 • 1904: Tore Torbiörnsson
 • 1903: Otto von Friesen och Fredrik Zachrisson
 • 1902: Frans von Schéele och Carl Wiman
 • 1901: Tore Almén och Erik Björkman
 • 1900: Oscar Juel och Vilhelm Lundström
 • 1899: Elis Wadstein
 • 1898: Evald Lidén och Erik Stave
 • 1897: Henrik Munthe och K.B. Wiklund
 • 1896: Karl Bohlin och Oscar Levertin
 • 1895: Carl Wahlund
 • 1894: Alexander Berger och Fredrik Tamm
 • 1893: Adolf Bladin och Karl Ferdinand Johansson
 • 1892: Per Persson
 • 1891: Svante Arrhenius
 • 1890: Axel N. Lundström och Henrik Schück
 • 1889: Hugo Blomberg
 • 1888: Olof August Danielsson och Axel Wirén
 • 1887: Erik Olof Burman och Alexander Berger
 • 1886: Karl Piehl och Gerhard Holm
 • 1885: Henrik Schück och Oskar Widman
 • 1884: Axel N. Lundström och Adolf Noreen
 • 1883: Frans Kjellman
 • 1882: Hjalmar Theel
 • 1881: Magnus Blix
 • 1880: Oscar Alin och F.A. Gustaf Bergman
 • 1879: Claes Annerstedt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin