Björkénska priset

Priset delades ut första gången 1902 på John Björkéns dödsdag den 16 december.

I testamentets stipulationer anges att räntan årligen ska delas ut ”som belöning för framstående vetenskaplig forskning eller sådana på vetenskaplig grund vilande arbeten – vare sig upptäckter, uppfinningar eller fruktbärande förbättringar – som hedra svensk forskning eller kunna bidraga till fosterlandets materiella förkovran”.

Priset delas ut omväxlande inom fyra olika grenar:

 1. Botanik, zoologi och landskapsplanering
 2. Kemi, mineralogi, metallurgi samt geologi
 3. Fysik, mekanik och ingenjörsvetenskap
 4. Den medicinska vetenskapens teoretiska grenar.

Vart tredje år delas priset ut för arbete inom gruppen ”den medicinska vetenskapens teoretiska grenar”.

De övriga åren delas det ut för arbete inom någon vetenskap tillhörande de tre första grupperna, inom vilken utdelningen äger rum i turordning.

Konsistoriet utser pristagare och priset delas ut i samband med universitetets födelsedag i oktober.

Pristagare

 • 2022: Marika Edoff och Nikolai Piskunov
 • 2021: Kristina Edström
 • 2020: Christer Betsholtz
 • 2019: Per Ahlberg och Lars Holmer
 • 2018: Joseph Minahan och Maria Strömme
 • 2017: Leif Andersson och Kerstin Lindblad-Toh
 • 2016: Anders Hagfeldt och Auli Niemi
 • 2015: Sandra Baldauf
 • 2014: Leif Wide
 • 2013: Olle Eriksson och Erik Hagersten
 • 2012: Anders Lindroth och Bengt Mannervik
 • 2011: Ulf Landegren
 • 2010: Måns Ehrenberg
 • 2009: Tord Ekelöf och Mats Leijon
 • 2008: Kurt Nordström
 • 2007: Svante Björck och Astrid Gräslund
 • 2006: Karna Lidmar Bergström och Thomas Nyström
 • 2005: Lars Olson
 • 2004: Börje Johansson och Peter Stoica
 • 2003: Jan-Erling Bäckvall
 • 2002: Bengt Westermark
 • 2001: Birgitta Bergman
 • 2000: Sven Kullander
 • 1999: Lennart Philipson och Jan Pontén
 • 1998: Jan Bergström och Gunnar von Heijne
 • 1997: Malte Andersson
 • 1996: Karl-Erik Hagbarth
 • 1995: Arne Johansson och Erik B. Karlsson
 • 1994: Jan Backman och Håkan Wennerström
 • 1993: Lore Zech
 • 1992: Carl-Ivar Brändén och Tage Eriksson
 • 1991: Ingmar Bergström
 • 1990: Torvard C. Laurent
 • 1989: Mats Hillert och Richard A. Reyment
 • 1988: Hans G. Boman
 • 1987: Viktor Mutt
 • 1986: Ingemar Lundström
 • 1985: Stellan Hjertén
 • 1984: John Sjöquist och Lars Terenius
 • 1983: Tore Hultin och Peter Perlmann
 • 1982: Sven A.E. Johansson
 • 1981: Arvid Carlsson
 • 1980: Hans Ramberg och Eric Welin
 • 1979: Bengt Kihlman och Anders Rapp
 • 1978: Eva och Georg Klein
 • 1977: Kai Siegbahn
 • 1976: Jerker Porath
 • 1975: Albert Levan
 • 1974: Nils Fries och Sven Hörstadius
 • 1973: Per-Olov Löwdin och Olof Rydbeck
 • 1972: Peter Reichard
 • 1971: Stig Claesson
 • 1970: Per Eric Lindahl
 • 1969: Ernst Bárány
 • 1968: Bengt Edlén
 • 1967: Lars Gunnar Sillén
 • 1966: Sune Bergström
 • 1965: Bertil Kullenberg
 • 1964: Ivar Waller
 • 1963: Börje Uvnäs
 • 1962: Einar Stenhagen
 • 1961: Heinrich Skuja
 • 1960: Gunnar Blixt
 • 1959: Gudmund Borelius
 • 1958: Erik Norin
 • 1957: Torsten Teorell
 • 1956: Erik Hultén
 • 1955: Hilding Köhler och Kai Siegbahn
 • 1954: Arne Engström
 • 1953: Arne Fredga
 • 1952: Erik Jarvik och John Runnström
 • 1951: Jörgen Lehmann
 • 1950: Priset ej utdelat.
 • 1949: Ole Lamm och Harry von Eckerman
 • 1948: Ragnar Granit
 • 1947: Nils Svedelius
 • 1946: Hannes Alfvén och Nils Ryde
 • 1945: Torbjörn Caspersson
 • 1944: Gunnar Hägg
 • 1943: Rudolf Florin och Gunnar Säve-Söderbergh
 • 1942: Einar Hammarsten
 • 1941: Torsten Carleman och Bengt Edlén
 • 1940: Arvid Hedvall och Arne Tiselius
 • 1939: Erik Widmark
 • 1938: Sven Ekman
 • 1937: Erik Bäcklin och Oskar Klein
 • 1936: Hugo Theorell
 • 1935: Arne Westgren och Gregori Aminoff
 • 1934: Nils Holmgren
 • 1933: Carl Kling
 • 1932: Erik Hulthén
 • 1931: Bror Holmberg
 • 1930: Göran Liljestrand och Carl Næslund
 • 1929: Erik Stensiö
 • 1928: Carl Wilhelm Oseen
 • 1927: Torsten Thunberg
 • 1926: The Svedberg
 • 1925: Elias Melin och Erik Stensiö
 • 1924: John Forssman och Gustaf Göthlin
 • 1923: Manne Siegbahn och The Svedberg
 • 1922: Ernhold Hede och Sven Odén
 • 1921: Ivar Broman
 • 1920: Oscar Juel
 • 1919: Carl Wilhelm Oseen och Manne Siegbahn
 • 1918: Alfred Pettersson
 • 1917: Gerard De Geer
 • 1916: Svante Murbeck
 • 1915: Carl Thore Mörner
 • 1914: Carl Wilhelm Oseen
 • 1913: Henrik Munthe och The Svedberg
 • 1912: Sven Gustaf Hedin
 • 1911: Gottfrid A. Adlerz och Herman Nilsson-Ehle
 • 1910: Ivar Fredholm
 • 1909: August Hammar
 • 1908: Gustaf Gröndal
 • 1907: Arvid Högbom
 • 1906: Allvar Gullstrand
 • 1905: Knut Ångström
 • 1904: Alfred Törnebohm
 • 1903: Olof Hammarsten
 • 1902: Tycho Tullberg

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin