Rudbeckmedaljen

Uppsala universitets Rudbeckmedalj delades ut för första gången 2003. Medaljen instiftades av universitetet den 17 september 2002 med anledning av 300-årsminnet av Olof Rudbeck d ä:s död.

Den delas ut ”för utomordentligt framstående insatser inom vetenskapen och förlänas i första hand för sådana förtjänster eller resultat vunna vid Uppsala universitet”.

Mottagare av medaljen utses av rektor efter samråd med ansvariga för vetenskapsområdena.

Medaljen delas ut i samband med universitetets födelsedag i oktober.

Rudbeckmedalj med Olof Rudbeck i profil och årtalen 1630, 1702 samt 2002

Pristagare

 • 2022: Lena Claesson-Welsh, Emily Holmes och Wang Yi
 • 2021: Håkan Andersson, Lars Lannfelt och Maria Strømme
 • 2020: Olle Eriksson, Inger Sundström Poromaa och Maria Ågren
 • 2019: Tobias Ekholm, Ulf Gyllensten och Anna Lindström
 • 2018: Per Artursson, Kristina Edström och Lars Engwall
 • 2017: Olga Botner, Fred Nyberg och Johan Svedjedal
 • 2016: Sverker Gustavsson, Lena Kjellén och Peter Stoica
 • 2015: Otto Cars, Lena Marcusson och Gerhart Wagner
 • 2014: Nils Mårtensson, Ann-Christine Syvänen och Henrik Williams
 • 2013: Eva Brittebo, Bertil Holmlund, Joseph Nordgren och Kjell Öberg
 • 2012: Anders Bäckström, Anders Hallberg och Svante Janson
 • 2011: Janos Hajdu, Ulf Pettersson, Agneta Siegbahn och Peter Wallensteen
 • 2010: Carl-Henrik Heldin, Maarit Jänterä-Jareborg, Jan Olof Rosenqvist och Torsten Söderström
 • 2009: Lars Wallentin
 • 2007: John Sjöquist och Bengt Westermark
 • 2006: Karin Johannisson, Lennart Philipson och Surendra K. Saxena
 • 2005: Birgitta Odén och Lore Zech
 • 2004: Karl Gustav Jöreskog och Ulf Lindahl
 • 2003: Hans Bennich, Stellan Hjertén och Thure Stenström
 • 2002: Gunnar Eriksson, Carl-Axel Gemzell och Jerker Olof Porath

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin