Årets alumn

Bildmontage av de sex senaste mottagarna av Årets alumn utmärkelsen, från vänster till höger: Sofia Wadensjö Karén (2018), Emma Frans (2019), Svante Pääbo (2023), Jamie LeSueur (2020), Jenny Larsson (2021) och Richard Bergström (2022)

Bildmontage av de sex senaste mottagarna av utmärkelsen Årets alumn, från vänster till höger: Sofia Wadensjö Karén (2018), Emma Frans (2019), Svante Pääbo (2023), Jamie LeSueur (2020), Jenny Larsson (2021) och Richard Bergström (2022). Fotograf Mikael Wallerstedt.

Varje år delar Uppsala universitet ut utmärkelsen Årets alumn till en alumn som gjort framstående insatser inom sin karriär eller på annat sätt utmärkt sig med en gärning som Uppsala universitet bedömer värd att uppmärksamma.

Förslag på Årets alumn kan lämnas av alla med anknytning till Uppsala universitet, studenter, anställda, alumner och vänner.

Vem blir Årets alumn 2024?

Nomineringsperioden för Årets alumn 2024 stängde den 31 mars.

 

Bakgrund

Utmärkelsen Årets alumn möjliggörs genom en gåva från professor John Frederick Morgan-Jones – Uppsalaalumn från Kanada. I sitt testamente från 2003 skriver han: “I received my degree af Fil. Lie. from them in 1960 and that this contribution is my expression of thanks for Swedish hospitality”.

Vem kan nominera?

Nomineringar kan lämnas av alla med anknytning till Uppsala universitet; studenter, anställda, alumner och vänner.

Vem kan få utmärkelsen?

Följande kriterier ska ligga till grund för nomineringen:

  • Alumnen ska vara en god förebild för dagens och framtidens studenter.
  • Alumnen ska ha utmärkt sig i sin karriär, gjort en värdefull insats efter sina studier eller något annat som är värt att uppmärksamma. Som en värdefull insats räknas till exempel: forskning och utbildning av högsta kvalitet, en viktig kulturgärning, en aktiv roll i samhället, stimulerat utveckling och innovation eller på annat sätt bidragit till en bättre värld.
  • Alumnen bör ha läst minst fyra terminer vid Uppsala universitet.
  • Meriterande är om alumnen varit väl förankrad i universitetets verksamhet eller i Uppsala universitets studentliv.

Vem utser Årets alumn?

Beslut om vem som ska tilldelas utmärkelsen fattas av rektor, efter förslag av en beredningsgrupp bestående av representanter från universitetsledningen, vartdera vetenskapsområde, studentkårerna, Kuratorskonventet samt Uppsala universitets alumnföreningsnätverk.

När kan jag nominera?

Nomineringsperioden för Årets alumn 2024 är öppen till 31 mars.

Årets alumn 2023: Svante Pääbo

Karin Forsberg Nilsson.

Årets alumn 2023 tilldelas Svante Pääbo för hans vetenskapliga gärning, för vilken han år 2022 tilldelades Nobelpriset i fysiologi eller medicin.

Ur motiveringen:

"Genom banbrytande forskning åstadkom han vad ingen trodde var möjligt: Kartläggning av arvsmassan från Neandertalare, en utdöd släkting till nu levande människor. Han gjorde även den sensationella upptäckten av en tidigare okänd hominin, Denisova. Svante Pääbo bidrar till en ökad förståelse för de stora frågorna - varifrån vi kommer och vad som gör oss unikt mänskliga. Han är en stolthet för hela universitetet."

Prisceremoni och panelsamtal med Svante Pääbo

Årets alumn 2022: Richard Bergström

Richard Bergström har under sin karriär haft inflytelserika befattningar i ett antal statliga organ samt inom läkemedelsindustrins intresseorganisationer. Detta inkluderar att vara rådgivare till Världshälsoorganisationen (WHO) och att bidra som expert i ett antal statliga utredningar. Richard Bergström har en apotekarexamen från Uppsala universitet.

Den 23 november 2022 gav Richard Bergström en öppen föreläsning med titeln: ”Vaccinsamordnare - i korsningen mellan industri, politik och folkhälsa”

Ur motiveringen:

Richard Bergström har de senaste åren varit en av de mest synliga och viktigaste personerna i samband med Covid19-pandemin. Parallellt med detta har han hela tiden haft en nära kontakt med Uppsala universitet och framför allt Farmaceutiska fakulteten och dess studentkår. Richard Bergström är en sann alumn och ett sant föredöme för våra studenter.

Richard Bergströms föreläsning på Youtube

Årets alumn 2022 Richard Bergström tar emot en bukett blommor efter föreläsning i universitetshuset.

Årets alumn 2021: Jenny Larsson

Jenny Larsson är VD för Hitachi ABB Power Grids i Sverige och har en civilingenjörsexamen i miljö- och vattenteknik från Uppsala universitet. Hon har haft flera ledande positioner under sin karriär. I sina olika befattningar har hon drivit jämställdhets- och mångfaldsfrågor och aktivt arbetat för att få in fler kvinnor på ledande positioner.

Här kan du se föreläsningen som Jenny Larsson gav 5 oktober i samband med att hon tilldelades utmärkelsen Årets alumn 2021. Titeln för föreläsningen är ”Ett ekosystem av teknologi och människor – för hållbara framsteg”.

Ur motiveringen:

Jenny Larsson gör en lysande ingenjörskarriär och är en förträfflig förebild för universitetets studenter med sin karriärväg, sitt miljöintresse, gedigna ledarskap och engagemang.

Jenny Larssons föreläsning på Youtube

Jenny Larsson håller föreläsning i universitetshuset.

Årets alumn 2020: Jamie LeSueur

Utmärkelsen Årets alumn 2020 tilldelades Jamie LeSueur, global chef för katastrofinsatser för den Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen, IFRC. Jamie LeSueur är hjälp- och katastrofhanteringsspecialist med lång erfarenhet av Röda korsets hantering av humanitära insatser i katastrof- och konfliktsituationer över hela världen.

Jamie LeSueur har en filosofie magisterexamen från Uppsala universitet med freds- och konfliktkunskap som huvudämne. Under sin tid som student, 2013 - 2015, var han även stipendiat vid Uppsala Rotary Peace Center vid institutionen för freds- och konfliktforskning.

Ur motiveringen:

Med sitt djupa engagemang för människor i katastrofdrabbade områden och sin hängivenhet till arbetet med humanitära hjälp- och katastrofinsatser är Jamie LeSueur en viktig inspirationskälla och en utomordentlig förebild för universitetets studenter.

Jamie LeSueurs föreläsning på Youtube

Jamie LeSueur tar emot diplom från prorektor Coco Norén.

Årets alumn 2019: Emma Frans

Utmärkelsen Årets alumn 2019 tilldelades forskaren, författaren, folkbildaren och vetenskapsskribenten Emma Frans för hennes ”oförtrutna arbete för att öka motståndskraften mot missvisande fakta och falska nyheter”. Emma Frans studerade biomedicin vid Uppsala universitet där hon även tog sin medicine magisterexamen år 2006. Hon disputerade i medicinsk epidemiologi vid Karolinska institutet 2013.

Ur motiveringen:

”Emma Frans når långt utanför den akademiska världen och har funnit sin nisch genom att tala enkelt, tydligt, lättförståeligt och underhållande om vitt skilda områden, men alltid på vetenskaplig grund. Hon är en modern folkbildare som navigerar smidigt mellan traditionell media, publika framträdanden och sociala medier.”

Emma Frans utanför universitetshuset

Årets alumn 2018: Sofia Wadensjö Karén

Sofia Wadensjö Karén är VD för Utbildningsradion och har tidigare varit chefredaktör för tidningen VI. Hon har under en rad år varit styrelseordförande för intresseorganisationen ”Utgivarna”. Sofia Wadensjö Karén har läst litteraturvetenskap vid Uppsala universitet, hon tog sin kandidatexamen 1995 och fortsatte sedan med journalistutbildning vid Stockholms universitet. Under studieåren i Uppsala var hon engagerad i studentlivet, inte minst vid Värmlands nation där hon var redaktör för nationstidningen Wermlandus.

Ur motiveringen:

”Som person och i sin yrkesroll kännetecknas Sofia Wadensjö Karén av stark integritet. Hon är en god förebild för Uppsala universitets studenter och hon är en klok röst i offentligheten och en stark förändringsledare.”

Sofia Wadensjö Karén håller föreläsning framför en projicering på webben

Årets alumn 2017: Anita Falkenek

Anita Falkenek är VD för Krav och har länge arbetat med miljö- och hållbarhetsfrågor. Själva grunden är en examen i ekotoxikologi och biologi från Uppsala universitet.

Ur motiveringen:

”Anita Falkenek är djupt engagerad och involverad i de utmaningar som samhället och livsmedelsproduktionen står inför i dag. Genom sitt enträgna arbete har hon bidragit till att svenska storföretag inser att miljö- och hållbarhet är självklara utvecklingsområden och förutsättningar för en lönsam affärsverksamhet. Genom sitt arbete för miljö- och hållbarhetsfrågor har Anita Falkenek tagit en aktiv roll i samhällets utveckling och bidragit till en bättre värld. Hon är därmed en god förebild för Uppsala universitets studenter.”

 

Anita Falkenek står bredvid den tidigare rektorn Eva Åkesson i universitetshuset och håller i diplom

Årets alumn 2016: Trita Parsi

Trita Parsi är politisk rådgivare och Iranexpert. Studierna i Uppsala lade grunden för en internationell karriär. Han har bland annat varit rådgivare i Vita huset, vunnit priser för sina böcker om internationella relationer och arbetat inom FN:s generalförsamling med frågor om mänskliga rättigheter.

Ur motiveringen:

”Genom det intensiva arbetet för demokrati och utveckling har Trita Parsi kommit att bli en förebild som tar en aktiv roll i samhället. Hans artiklar om Mellanösternfrågor har publicerats i världsledande tidskrifter och han är en ofta sedd gäst på CNN, NPR, och Al-Jazeera. Trita Parsi personifierar det Uppsala universitet har som högsta mål: Att bidra till en bättre värld.”

Trita Parsi håller föreläsning framför en vit tavla i universitetshuset

Årets alumn 2015: Niklas Zennström

Niklas Zennström har grundat flera framgångsrika IT-bolag, bland andra Skype, och driver idag investmentbolaget Atomica. Han har också ett stort samhällsengagemang och bidrar till bland annat klimatforskning och annan utveckling inom klimatområdet genom organisationen Zennström Philanthropies. Zennström har dubbla examina från Uppsala universitet; civilingenjörsexamen och ekonomexamen.

Ur motiveringen:

”Niklas Zennström, grundare av bland andra IT-bolagen Skype, Kazaa och Joost, har i hög grad bidragit till utvecklingen av dagens globala informations- och kunskapssamhälle. Niklas Zennström driver idag investmentbolaget Atomico som investerar i innovativa IT-företag. Som grundare av Zennström Philanthropies arbetar Niklas Zennström och hans hustru Catherine för en bättre värld genom att stödja klimatforskning och göra insatser för mänskliga rättigheter samt entreprenörskap. Särskilt fokus ligger på att bekämpa klimatförändringar och förbättra tillståndet i Östersjön. Niklas Zennström stödjer forskning och utbildning vid Uppsala universitet genom inrättandet av en gästprofessur inom klimatledarskap och genom donationer till textilvetenskap vid institutionen för konstvetenskap.”

Niklas Zennström står framför gammal oljemålning i universitetshuset

Årets alumn 2014: Jan och Maria Berglin

Serietecknarna Jan och Maria Berglin får utmärkelsen för sina viktiga inspel i samhällsdebatten. Som ständigt aktuella samtidsskildrare är de goda förebilder för dagens och framtidens studenter.

Ur motiveringen:

”Serietecknarna Jan och Maria Berglin står för viktiga inspel i samhällsdebatten. Som ständigt aktuella samtidsskildrare är de goda förebilder för dagens och framtidens studenter. Berglins aktualiserar och belyser sanningar, motsättningar och tillkortakommanden i vardagsliv och samhälle. De budskap som förmedlas är insiktsfulla, humoristiska, satiriska, och medmänskliga. Serierna når en bred och stor läsekrets.”

Årets alumn 2013: Petra Einarsson

Petra Einarsson, VD för Sandvik Materials Technology, får utmärkelsen för att ha visat ett stort engagemang för frågor kring mångfald och ett inkluderande ledarskap och för att hon är en god förebild för dagens och framtidens studenter.

Ur motiveringen:

”Petra Einarsson har utmärkt sig i sin karriär på Sandvik och är en god ambassadör för Uppsala universitet. Hon startade som trainee och har sedan dess haft många olika roller inom ekonomi, bland annat som business controller och ekonomidirektör. Petra Einarsson har visat ett stort engagemang för frågor omkring mångfald och ett inkluderande ledarskap och hon är en god förebild för dagens och framtidens studenter.”

Årets alumn 2012: Stefan Swartling Peterson

Stefan Swartling Peterson, professor i global hälsa vid Uppsala universitet, får utmärkelsen för sina värdefulla insatser efter sina studier vid universitetet. Stefan Swartling Peterson var bland annat med och startade den svenska sektionen av Läkare utan gränser.

Ur motiveringen:

”Stefan har utfört många värdefulla insatser efter sina studier vid Uppsala universitet, främst genom sitt arbete för kvinnors och barns hälsa i utvecklingsländer. Stefan var även med och startade den svenska sektionen av Läkare utan gränser 1993. Han har på så sätt konkret bidragit till Uppsala universitets mål och visioner om att bidra till en bättre värld. Stefan är en god ambassadör för Uppsala universitet och har alltid generöst delat med sig av sin kunskap och sina erfarenheter både till studenter och till yngre kollegor.”

Årets alumn 2010: Peter Englund

Peter Englund, historiker och författare, får priset "för sin skärpa och sälta i tanke och ord och för sin vilja och förmåga att ständigt påminna sina läsare och åhörare om historiens innebörder och dess dialoger med vår egen tid. Han har också på sin egen resa genom förflutenhetens och samtidens landskap förblivit en god vän till Uppsala universitet. Peter Englund kom till Uppsala för att studera hösten 1981. Han disputerade med avhandlingen ”Det hotade huset: Adliga föreställningar om samhället under stormaktstiden.” och blev sedan docent i historia 1995. Han var Svenska Akademiens ständige sekreterare 1 juni 2009 till 31 maj 2015.

Kontakt

Har du frågor om utmärkelsen Årets alumn? Skicka e-post till info@alumni.uu.se.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin