Gustaf Adolf-medaljer

Det finns två Gustaf Adolf-medaljer vid Uppsala universitet: 1924 års Gustaf Adolf medalj och Den äldre Gustaf Adolf-medaljen.

1924 års Gustaf Adolf-medalj

Personer som blir hedersmedlemmar av Uppsala universitet får 1924 års Gustaf Adolfs-medalj i femtonde storleken. Medaljen är buren i kedja med kunglig krona om halsen och har tilldelats kungar, kanslerer, rektorer, prorektorer, förvaltningschefer och stordonatorer.

Den äldre Gustaf Adolf-medaljen

Den äldre Gustaf Adolf-medaljen kallas också Hedlinger-medaljen efter gravören Johann Carl Hedlinger. Medaljen delas ut, antingen i guld eller silver, till den som varit dekan under mycket lång tid, till en prefekt som initierat och förestått särskilt betydelsefull verksamhet och till personer som genomfört mycket betydelsefull utrednings- och liknande arbete av stor omfattning eller varaktighet.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin