Syllabus for Ethnology B

Etnologi B

Syllabus

 • 30 credits
 • Course code: 5EE205
 • Education cycle: First cycle
 • Main field(s) of study and in-depth level: Ethnology G1F

  Explanation of codes

  The code indicates the education cycle and in-depth level of the course in relation to other courses within the same main field of study according to the requirements for general degrees:

  First cycle
  G1N: has only upper-secondary level entry requirements
  G1F: has less than 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements
  G1E: contains specially designed degree project for Higher Education Diploma
  G2F: has at least 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements
  G2E: has at least 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements, contains degree project for Bachelor of Arts/Bachelor of Science
  GXX: in-depth level of the course cannot be classified.

  Second cycle
  A1N: has only first-cycle course/s as entry requirements
  A1F: has second-cycle course/s as entry requirements
  A1E: contains degree project for Master of Arts/Master of Science (60 credits)
  A2E: contains degree project for Master of Arts/Master of Science (120 credits)
  AXX: in-depth level of the course cannot be classified.

 • Grading system: Fail (U), Pass (G), Pass with distinction (VG)
 • Established: 2015-10-28
 • Established by: The Department Board
 • Applies from: week 01, 2017
 • Entry requirements:
 • Responsible department: Department of Cultural Anthropology and Ethnology

Reading list

Reading list

Applies from: week 28, 2019

 • Henriksson, Blanka "Var trogen i allt" : den goda kvinnan som konstruktion i svenska och finlandssvenska minnesböcker 1800-1980

  Åbo: Åbo Akademi, 2007

  Find in the library

  Mandatory

 • Nylund Skog, Susanne Livets vägar : svenska judinnors berättelser om förskingring, förintelse, förtryck och frihet

  Uppsala: Institutet för språk och folkminnen, 2012

  Find in the library

  Mandatory

 • Palmenfelt, Ulf Berättande gemenskaper. Individuella livshistorier och kollektiva tankefigurer.

  Stockholm: Carlsson. S. 32-143, 2017

  Mandatory

 • Stattin, Jochum Näcken : spelman eller gränsvakt?

  3. uppl.: Stockholm: Carlsson, 2008

  Find in the library

  Mandatory

 • Waldén, Susanne Berättad berusning : kulturella föreställningar i berättelser om berusade personer

  Uppsala: Uppsala universitet, 2010

  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-122325

  Find in the library

  Mandatory

 • Burke, Peter Almqvist, Suzanne Folklig kultur i Europa 1500-1800

  Stockholm: Författarförl., 1983

  Find in the library

  Mandatory

 • Lundberg, Dan; Ternhag, Gunnar Musiketnologi : en introduktion

  2. reviderade uppl.: Möklinta: Gidlund, 2014

  Find in the library

  Mandatory

 • Hyltén-Cavallius, Sverker Retrologier : musik, nätverk och tidrum

  Höör: Brutus Östlings bokförlag Symposion, 2014

  Find in the library

  Mandatory

 • Musik, medier, mångkultur : förändringar i svenska musiklandskap Lundberg, Dan; Malm, Krister; Ronström, Owe; Ahlbom Sundqvist, Ann

  Hedemora: Gidlund i samarbete med Riksbankens jubileumsfond, 2000

  Find in the library

  Mandatory

 • Westergren, Christina Dansa med mig

  Stockholm: Nordiska museets förlag, 2006

  http://www.nordiskamuseet.se

  Find in the library

  Mandatory

 • Eriksson, Yvonne; Göthlund, Anette Möten med bilder : analys och tolkning av visuella uttryck.

  2004: Lund: Studentlitteratur,

  Find in the library

  Mandatory

 • Hirdman, Anja Tilltalande bilder : genus, sexualitet och publiksyn i Veckorevyn och Fib aktuellt

  Stockholm: Atlas, 2001

  Find in the library

  Mandatory

 • Sjöholm, Carina Gå på bio : rum för drömmar i folkhemmets Sverige

  Eslöv: B. Östlings bokförl. Symposion, 2003

  Find in the library

  Mandatory

 • Engblom, Rikard Med kroppen som vapen. En studie om aktivism, mobilisering, och motstånd mot en gruva i Gállok.

  Uppsala Universitet (Masteruppsats i etnologi), 2015

  Mandatory

 • Hagström Yamamoto, Sara I gränslandet mellan svenskt och samiskt : identitetsdiskurser och förhistorien i Norrland från 1870-tal till 2000-tal

  Uppsala: Department of Archaeology and Ancient History, 2010

  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-131890

  Find in the library

  Mandatory

 • Marshall, Matilda Hållbarhet till middag : en etnologisk studie om hur miljövänligt ätande praktiseras i vardagslivet

  Höör: Brutus Östlings bokförlag Symposion, 2016

  Fritt tillgänglig via Umeå universitet

  Find in the library

  Mandatory

 • Martinsson, Lena Jakten på konsensus: intersektionalitet och marknadsekonomisk vardag

  1. uppl.: Malmö: Liber, 2006

  Find in the library

  Mandatory

 • Vallström, Mikael När verkligheten inte stämmer med kartan : lokala förutsättningar för hållbar utveckling

  Lund: Nordic Academic Press, 2014

  Find in the library

  Mandatory

 • Silow Kallenberg, Kim Gränsland : svensk ungdomsvård mellan vård och straff

  Huddinge: Södertörns högskola, 2016

  fulltext

  Find in the library

  Mandatory

 • Wollin Elhouar, Elisabeth Tillhör vi Sveriges framtid? : en etnologisk studie av vardag och hållbarhet i norrländsk glesbygd

  Stockholm: Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap, Stockholms universitet, 2014

  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-108744

  Find in the library

  Mandatory

 • Berg, Martin Netnografi : att forska om och med internet

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2015

  Find in the library

  Mandatory

 • Bringéus, Nils-Arvid Människan som kulturvarelse : en introduktion till etnologin

  4., rev. uppl.: Stockholm: Carlsson, 1990

  Find in the library

  Mandatory

 • Kaijser, Lars; Öhlander, Magnus Etnologiskt fältarbete

  2., [omarb. och utök.] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2011

  Find in the library

  Mandatory

 • Marander-Eklund, Lena; Illman, Ruth; Henriksson, Blanka Metodkompassen : kulturvetarens metodbok

  Åbo: Åbo akademi, 2004

  Find in the library

  Mandatory

 • Berg, Martin Netnografi : att forska om och med internet

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2015

  Find in the library

  Mandatory

 • Bringéus, Nils-Arvid Människan som kulturvarelse : en introduktion till etnologin

  4., rev. uppl.: Stockholm: Carlsson, 1990

  Find in the library

  Mandatory

 • Kaijser, Lars; Öhlander, Magnus Etnologiskt fältarbete

  2., [omarb. och utök.] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2011

  Find in the library

  Mandatory

 • Marander-Eklund, Lena; Illman, Ruth; Henriksson, Blanka Metodkompassen : kulturvetarens metodbok

  Åbo: Åbo akademi, 2004

  Find in the library

  Mandatory

Reading list revisions