Maria Morgunova

Lecturer (leave of absence) at Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik; Industriell teknik

E-mail:
maria.morgunova@angstrom.uu.se
Visiting address:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
752 37 Uppsala
Postal address:
Box 169
751 04 Uppsala
Leave of absence:
2023-02-01 - 2025-01-31

Postdoctoral position at Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik; Industriell teknik

Visiting address:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
752 37 Uppsala
Postal address:
Box 169
751 04 Uppsala

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin