Annelie Turesson

Short presentation

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag är nutritionist och doktorand inom kostvetenskap med ett särskilt intresse för ett hälsosamt åldrande. Jag ingår i forskarskolan InSyNC och mitt doktorandprojekt handlar om relationen mellan aptit, fysisk aktivitet och ett hälsosamt åldrande.

Huvudhandledare: Afsaneh Koochek
Biträdande handledare: Margaretha Nydahl, Philipe de Souto Barreto

Annelie Turesson

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin