Jan Ottosson

Professor at Department of Economic History

Telephone:
+46 18 471 12 26
E-mail:
Jan.Ottosson@ekhist.uu.se
Visiting address:
Ekonomikum
Kyrkogårdsgatan 10
Postal address:
Box 513
751 20 UPPSALA

Short presentation

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Professor i ekonomisk historia. Ställföreträdande prefekt till och med 2016-12-31, Tidigare ledamot Akademiska senaten vid Uppsala universitet. Ledamot likakommitten vid samhällsvetenskapliga fakulteten till och med 2017-09-30. Swedish Research Council (Vetenskapsrådet), period: 2022-2025, Ett gemensamt åtagande? Staten, K-företagen och det svenska ekonomiska försvaret 1962-2002 Projekttitel A mutual commitment? The state, the K-companies and the Swedish economic defense 1962–2002.

Biography

Research Interests

My main research interests have been modern economic history, with emphasis on various aspects of the service sector in Sweden. Some particular fields of interests have been banking and business history, transport and communication history, retail and distribution, labour markets, and industrial relations. Also the history of regulations, network theory, and institutional theory with special emphasis on path dependence has been of special interest for me. One of my current interests is in the history of clusters (within the CIND programme at Uppsala University, chaired by professor Anders Malmberg). During the period of being guest professor at the Department of Economic History, Umeå University during Fall 2005, I held a course for Ph D students on institutional theory. I am also editor (together with professor Lars Magnusson) of the international referee journal Economic and Industrial Democracy, published by Sage, London. I have previously been Head of Department of Labour and citizenship, National Institute for Working Life, Sweden, until the closure of the Institute in 2007. Between 2007 and 2010, I was researcher/associate professor at the Department of Economic History, Uppsala University. On leave from December 2008 to December 2010. I was working at The Swedish Work Environment Agency and Adjunct Professor at Department of Economic History, Umeå University. From January 2011 professor of economic history, Department of Economic History, Uppsala University.

Teaching experiences

I have taught on various levels of economic history. I have supervised four doctoral students to the completion of their dissertations.

Research Projects

Swedish Research Council (Vetenskapsrådet), period: 2022-2025, Ett gemensamt åtagande? Staten, K-företagen och det svenska ekonomiska försvaret 1962-2002. A mutual commitment? The state, the K-companies and the Swedish economic defense 1962–2002.

2017-2021 Forte

2003-2006 Swedish Government funded project on research regarding involuntary part time unemployment in Sweden (research director).

1993-2003 The research project on transports and institutions (Vinnova).

1987-1993 The Banking project ( Riksbanken Tercenary Fund).

Selected Publications

Books
Magnusson, Lars & Ottosson, Jan (eds.), (2009), The Evolution of Path Dependence, Edward Elgar Publ., Cheltenham, UK, Northampton, MA, USA.

Ottosson, J. and Magnusson, L. (2004), Hemliga makter : svensk militär underrättelsetjänst från unionskrisen till det kalla kriget, 2. ed., Stockholm, ePan : Prisma.

Magnusson, L. and Ottosson, J. (eds.) (2002), Europe - one labour market?, Bruxelles, P.I.E. Peter Lang.

Magnusson, L. and Ottosson, J. (eds.) (2001), The state, regulation, and the economy : an historical perspective, Cheltenham, Edward Elgar.

Gerentz, S. and Ottosson, J. (1999), Handel och köpmän i Stockholm under ett sekel : utgiven av Stockholms köpmansklubb med anledning av dess 100-årsjubileum, Stockholm, Ekerlid : Institutet för ekonomisk historisk forskning vid Handelshögsk. (EHF).

Aléx, P., Ottosson, J. and Wikström, B. (1999), Mellan stat & marknad, Stockholm, Fören. Kooperativa studier.

Magnusson, L. and Ottosson, J. (eds.) (1997), Evolutionary economics and path dependence, Cheltenham, Edward Elgar.

Ottosson, J. (1993), Stabilitet och förändring i personliga nätverk : gemensamma styrelseledamöter i bank och näringsliv 1903-1939 (Stability and change in personal networks : interlocking directorates in banks and industry 1903-1939), Uppsala, Department of Economic History, Uppsala University. ISBN 91-628-0934-2.

Ottosson, J. and Magnusson, L. (1991), Hemliga makter : svensk hemlig militär underrättelsetjänst från unionstiden till det kalla kriget, Stockholm, Tiden. ISBN:91-550-3730-5 (inb.)

Ottosson, J. (1990), En bok om Gust Carlsson : [1880-1990] : agenturfirma och leverantör till den grafiska industrin under etthundratio år, Vällingby, AB Gust Carlsson. ISBN 91-630-0221-3.

Chapters in books
Ottosson, Jan (2011), "Flygets pionjärer i Sverige. Entreprenörer, innovatörer och offentliga aktörer", i: Lars Fälting, Mats Larsson, Tom Petersson & Karin Ågren (red), Aktörer och marknader i omvandling. Studier i företagandets historia tillägnade Kerstin Ullenhag, Uppsala Studies in Economic History 91, Uppsala, ss. 123-130. ISBN 978-91-554-8059-2.

Bergquist, Ann-Kristin, Arnberg, Klara, Eriksson, Liselotte och Ottosson, Jan (2009),"Näringslivssamverkan som förutsättning för lärande och innovation? En studie av strukturfondsprojekt", i: Svensson, L, Brulin, G, Sjöberg, S, (red), Lärande utvärdering genom följeforskning, Studentlitteratur, Lund, s. 209-223. ISBN: 9789144056173.

Ottosson, J. (2008), "Konkurrensen om kunderna. Stockholms handel i förändring", i: Lindgren, Håkan och Petersson, Tom (red), Tillväxt och tradition. Perspektiv på Stockholms moderna ekonomiska historia, Stockholmia Förlag, ISBN, s. 187-214. ISBN 978-91-7031-193-2.

Månsson, J., Ottosson, J, Lundequist, K. (2008), "Deltidsarbete och deltidsarbetslöshet", i: Hartman, Laura (red), Välfärd på deltid, SNS Förlag, ISBN 978-91-85695-48-5, s. 63-97.

Ottosson, Jan (2007), "Restructuring Processes and New Forms of Work Organisation in South Europe - Convergence or Divergence? An Overview", in: Garibaldo, Francesco & Telljohann, Volker (eds.) New Forms of Work Organisation and Industrial Relations in Southern Europe, Arbeit, Bildung & Gesellschaft, Labour, Education & Society Vol. 8, Peter Lang Publ., Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien, ISBN 978-3-631-53605-6.

Bäckström, Henrik & Ottosson, Jan (2006), "Arbetslinjen och omställningsavtalen", i: Olofsson, Jonas and Zavisic, Maria (red), Vägar till en öppnare arbetsmarknad, Arbetslivsinstitutets årsbok 2006, ISBN 91-7045-774-3, pp 131-140.

Andersson-Skog, Lena and Ottosson, Jan (2005), "Från "Hela folkets järnväg" till konsumentintresset i centrum - järnvägen, staten och marknaden under 150 år", in: Järnvägen 150 år. 1856 - 2006. Banverket, Informationsförlaget, ISBN, 91-7736-540-2, Stockholm. pp 12-23.

Ottosson, J. (2003), "Staten och kapitalet - SAS", Hasselberg, Y. and Hedberg, P., (eds.) I samma båt: uppsatser i finans- och företagshistoria tillägnade Mats Larsson, Uppsala, Uppsala universitet,

Magnusson, L. and Ottosson, J. (2003), "Den tredje industriella revolutionen och "den nya ekonomin" - mellan sken och verklighet", von Otter, C., (ed.) Ute och inne i svenskt arbetsliv. Forskare analyserar och spekulerar om trender i framtidens arbete, Stockholm, Arbetslivsinstitutet,

Ottosson, J., Lundequist, K. and Magnusson, L. (2002), "En arbetsmarknad i förändring?", i: Hållfast arbetsrätt - för ett föränderlig arbetsliv , bilagedel, bilaga I, Ds 2002:56, Stockholm, Regeringskansliet, Näringsdepartementet, s 5-36.

Ottosson, J. (2002), "Avregleringar eller omregleringar i den tredje industriella revolutionen?", Isacson, M. and Morell, M. (eds.), Industrialismens tid: ekonomisk-historiska perspektiv på svensk industriell omvandling under 200 år, Stockholm, SNS Förlag,

Ottosson, J. and Isacson, M. (2002), "Den tredje industriella revolutionen", Isacson, M. and Morell, M. (eds.), Industrialismens tid: ekonomisk-historiska perspektiv på svensk industriell omvandling under 200 år, Stockholm, SNS Förlag,

Ottosson, J., (2002) Arbetarringens Bank, Stockholm,

Magnusson, L. and Ottosson, J. (2002), "Introduction", Magnusson, L. and Ottosson, J., Europe One Labour Market?, Brussels, PIE Lang, 11-21.

Ottosson, J. (2001), "The State and Regulatory Orders in Early European Civil Aviation", Magnusson, L. and Ottosson, J., The State, Regulation and the Economy. An Historical Perspective, Cheltenham, Edward Elgar Publishers, Ltd, 148-166.

Ottosson, J. (2001), "Entrepreneurs in emerging technology : the case of early civil aviation in Sweden", Henrekson, M., Larsson, M. and Sjögren, H., Entrepreneurship in business and research, Stockholm, Institute for Research in Economic History [Institutet för ekonomisk historisk forskning vid Handelshögsk.], EHF, 210-220.

Magnusson, L. and Ottosson, J. (2001), "'The Political Transaction Costs of the Convergence Criteria - The EMU Compromise for the Delors Committee to Maastricht", Magnusson, L. and Stråth, B., From the Werner Plan to the EMU. In Search of a Political Economy for Europe, Brussels, P.I.E. Lang, SALTSA, 163-176.

Magnusson, L. and Ottosson, J. (2001), "Private actors, policy regulation and the role of history: an introduction", Magnusson, L. and Ottosson, J., The State, Regulation and the Economy. An Historical Perspective, Cheltenham, Edward Elgar Publishers,

Magnusson, L. and Ottosson, J. (2001), "Introduction", Magnusson, L. and Ottosson, J., The State, Regulation and the Economy. An Historical Perspective, Cheltenham, Edward Elgar Publishers, Ltd, 1-12.

Murhem, S. and Ottosson, J. (2000), "The Changing Foundations of Swedish Model Labour Market Policies", Rolf Prigge, R. B., Lars Magnusson, Strategien Regionaler Beschäftigungsförderung. Schweden, Österreich und Deutschland im Vergleich, Frankfurt/New York, Campus Verlag,

Andersson-Skog, L. and Ottosson, J. (1999), "Hela folkets järnväg mellan stat och marknad", i: Spår i landskapet / [redaktionskommitté: Johan Bergkvist ...]. Stockholm : Arena, Banverket, ISBN 91-7843-146-8 ; S. 23-34.

Ottosson, J. (1999), "The Making of an Scandinavian Airline Company -- Private Actors and Public Interests", in Krantz, O. and Andersson-Skog, L. (eds.), Institutions in the Transport and Communications Industries. State and Private Actors in the Making of Institutional Patterns, 1850-1990, Canton, Mass., Science History Publications,Watson Publishing International, 267-279.

Ottosson, J. (1999), "Lastbilscentralerna som bromskloss. Producentkooperation och konkurrenspolitik", Aléx, P., Wikström, B. and Ottosson, J., Mellan stat och marknad. Ett sekel av kooperation, Stockholm, Föreningen kooperativa studiers årsbok, ss 157-168.

Ottosson, J. (1997), "Path dependence and institutional evolution : the case of the nationalisation of private railroads in interwar Sweden", Magnusson, L. and Ottosson, J., Evolutionary economics and path dependence, Cheltenham, Edward Elgar Publishers Ltd, ss. 186-196.

Magnusson, L. and Ottosson, J. (1997), "Introduction", Magnusson, L. and Ottosson, J., Evolutionary Economics and Path Dependence, Cheltenham, Edward Elgar Publishers Ltd,

Andersson-Skog, L. and Ottosson, J. (1997), "Tröghet och förändring i svensk transport- och kommunikationssektor under 1900-talet. Ekonomisk-historiska perspektiv på institutionell omvandling", Rapport från KFB/VTI-dagarna 1997, Stockholm, Kommunikationsforskningsberedningen, Stockholm,

Ottosson, J. and Lundgren, A. (1996), "Small Firms and Long-Term Relationships in Networks -- AB Gust Carlsson 1880-1990, Networks and Survival in the Swedish Printing Industry", Godley, A. and Ross, D., Banks, Networks and Small Firm Finance, London, Portland, Oregon, Frank Cass Publishers,

Magnusson, L. and Ottosson, J. (1996), "Transaction Costs and Institutional Change: A Case of the Survival of the Fittest?" i: Groenewegen, J., (ed) Transaction Costs and Beyond, Boston, Kluwer Academic Press, ss 351-364, ISBN 0-7923-9611-1.

Ottosson, J. (1995), "Kommentarer till Jan Gletes artikel "Regioner, nätverk, storföretag och grupper - något om mesonivån i finans- och företagshistorisk forskning"", Sjögren, H., Aspekter på näringslivets historia, Stockholm, Forskningsrapport nr 5, EHF, Institutet för ekonomisk-historisk forskning, Handelshögskolan, Stockholm,

Ottosson, J. (1994), " Interlocking Directorships between banks and industry in interwar Sweden ", Teichova, A. and Gourvish, T., Universal Banking in Twentieth Century Europe, Finance, Industry and the State in North and Central Europe, Cheltenham, Edward Elgar Publishers, Ltd, ss 246-259.

Ottosson, J. (1988), "Karl Nilsson", Svenskt Biografiskt Lexikon, Stockholm, Svenskt Biografiskt Lexikon

Articles and Reviews in Journals
Månsson, Jonas and Ottosson, Jan (2011), Transitions from part-time unemployment: Is part-time work a dead end or a stepping stone to the labour market? Economic and Industrial Democracy, 32(4) pp. 569–589.

Lundin, Andreas, Lundberg, Ingvar, Hallsten, Lennart, Ottosson, Jan, Hemmingsson, Tomas (2009), Unemployment and mortality - a longitudinal prospective study on selection and causation in 49 321 Swedish middle aged men. Journal of Epidemiology and Community Health, ISSN 1470-2738

Ottosson, Jan (2009), Recension av Carina Gråbacke: När folket tog semester. Studier av RESO 1937-77. Arbetarhistoria, 4/2009, s. 54.

Ottosson, Jan (2008), Review: F. Andersson, Mot framtiden på gamla spår? Regionala intressegrupper och beslutsprocesser kring kustjärnvägarna i Norrland under 1900-talet, The Journal of Transport History, third series, Volume 29, Number 2, September 2008, pp. 315-317.

Ottosson, Jan (2005), Recension av Tomas Ekman (diss) i: Polhem, Årsbok för teknikhistoria 2004, Symposion. Isbn 91-7139-717-5, 0281-2142, ss 155-156.

Ottosson, J. (2002),"Recension av Jens Christensen, IT and Business; A History of Scandinavian Airlines, Aarhus Univ. Press (2000)." Business History, 44, 1,

Magnusson, L. and Ottosson, J. (2000),"State intervention and the role of history-state and private actors in Swedish network industries" Review of Political Economy, 12, 2, 191-205.

Ottosson, J. (1999),"Recension av: Ohlsson, Rolf: Arbetslöshetens dilemma Rolf Ohlsson & Jonas Olofsson" Arbetsmarknad & arbetsliv, 161-163.

Ottosson, J. (1999),"Kommentar till Anna Götlind "Teknikhistorikern och föremålen : en studie av produktionsmetoderna vid Mora mekaniska fabriks AB 1865-1877"" Historisk tidskrift, vol. 119, ss 445-447.

Jeding, C., Ottosson, J. and Magnusson, L. (1999)," Regulatory Change and International Co-operation: The Scandinavian Telecommunication Agreements, 1900-1960", Scandinavian Economic History Review, vol. 47, No.2, 63-77.

Ottosson, J. (1997),"Interlocking Directorates in Swedish Big Business in the Early 20th Century" Acta Sociologica, vol. 40, No 1, ss. 51-77.

Ottosson, J. and Lundgren, A. (1996),"Small Firms and Long-Term Relationships in Networks -- AB Gust Carlsson 1880-1990, Networks and Survival in the Swedish Printing Industry" Business History, 38, 3, 117-126.

Ottosson, J., Eigner, P. and Dritsas, M. (1996),"'Big business' Networks in Interwar Europe. A Comparative Study of Interlocking Directorates in Three Economies, Austria, Greece, and Sweden" Financial History Review, 3, 175-195, ISSN 1474-0052.

Ottosson, J., Mattson, L.-G., Lundgren, A. and Ioannidis, D. (1992), "Alianzas estratégicas en la industria de telecomunicaciones. Un análisis de la red", Expansion international de la empresa, ECONOMIA INDUSTRIAL, no 283, Madrid, Ministerio de industria, comercio y turismo, Madrid.,

Ottosson, J. (1992), "Network Analysis and Interlocking Directorates in Interwar Sweden", Cottrell, P. L., Lindgren, H. Teichova. A., European Industry and Banking: a Review of Bank-Industry Relations, Leicester, Leicester University Press, ISBN 0718513681, ss 167-180.

Ottosson, J. (1988),"AB Gust Carlsson : agenturfirma och leverantör till den grafiska industrin" Företagsminnen, 39-45.

Ottosson, J. (1990), Recension av: Grafström, Sven: Anteckningar utgivna genom Stig Ekman, Historisk tidskrift.

Ottosson, J. (1990), Recension av: Meddelanden från Krigsarkivet. 13 Erik Norberg, Historisk tidskrift.

Ottosson, J. (1991), Recension av: Stormvarning red: Bo Hugemark, Historisk tidskrift.

Working papers and reports
Bergquist, Ann-Kristin, Arnberg, Klara, Eriksson, Liselotte och Ottosson, Jan (2008), ”Lärande i fokus? Näringslivssamverkan och kunskapsspridning i initieringsfasen av strukturfondsprojekt”, ISSN: 1653-7378, Umeå Papers in Economic History, Nr 35/2008.

Waxell, Anders, Hallencreutz, Daniel, , Lundequist, Per, Lundequist, Karsten, Ottosson, Jan (2006), Life Science-sektorn i Sverige: Kompetens, arbetsmarknad och geografi, CIND Research Papers 2006-4, Uppsala universitet, Uppsala, ISSN, 60 pp.

Ottosson, Jan and Magnusson, Lars (2006), "Bridging The Gap Between Policy And Markets? Two Methods of Policy Coordination" i: Jonas Malmberg, Jan Ottosson and Lars Magnusson and Sandrine Henneron, foreword by Johan Lembke, Labor Law, Policy and Mobility: Europe at the Crossroads, Occasional Paper, July 2006, European Union Center of Excellence, 2006, Annenberg Presidential Conference Center, Texas A&M University, College Station, TX 77843-1245, USA

Ottosson, Jan, Lundequist, Karsten (2006), Var 1999 års deltidsarbetslösa och tillfälligt timanställda i arbete 2002?, Working Paper, Arbetslivsinstitutet, Arbetslivsrapport 2006:16, Arbetslivsinstititutet, Stockholm, ISSN1401-2928.

Lundequist, Karsten, Hallencreutz, Daniel, Lundequist, Per, Ottosson, Jan (2006), Deltidsarbetslöshet och tillfälliga timanställningar inom olika branscher 1992-2002, Working Paper, Arbetslivsinstitutet, Arbetslivsrapport 2006:17, Arbetslivsinstititutet, Stockholm, ISSN1401-2928.

Ottosson, J. and Lundequist, Karsten, (2005), Deltidsarbetslöshet i Sverige : en kartläggning, Arbetslivsrapport / Arbetslivsinstitutet, 2005:25, ISSN 1401-2928, Stockholm, Arbetslivsinstitutet förlagstjänst.

Magnusson, L. and Ottosson, J., (2003) Ekonomisk tillväxt i perspektiv, Borlänge, Dalarnas forskningsråd/Stiftelsen Teknikdalen, Borlänge.

Magnusson, L. and Ottosson, J. (1998),"Aktörsbegreppet i den moderna samhällsvetenskapliga forskningen" Regionplane- & Trafikkontoret, Stockholms läns landsting, promemoria nr 15, ss 1-23, ISSN 1402-134x.

Lindgren, H., Hirsch, J., Gerentz, S. and Ottosson, J. (1998), Handelns aktörer - nyckeln till det svenska välståndet : till minne av Sven Gerentz, Stockholm, Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelse, ISSN 1104-8492. 1-45.

Magnusson, L. and Ottosson, J. (1997), Transaction costs and institutional change, Umeå ; Uppsala, Departments of Economic History Umeå Univ. and Uppsala Univ. Umeå ; Uppsala : Departments of Economic History, Umeå Univ. and Uppsala Univ., 1997 ; (Uppsala : Reprocentralen HSC), 16 s. Serie: Working papers in transport and communication history, , ISSN 1104-6988 ; 1997:2 , Särtr. ur: Transaction cost[s economics] and beyond / John Groenewegen (ed.) ; Boston, 1996.

Andersson-Skog, L. and Ottosson, J. (1994), Institutionell teori och den svenska kommunikationspolitikens utformning : betydelsen av ett historiskt perspektiv, Umeå ; Uppsala, Research Group "Transports and Communications in Perspective" Depts. of Economic History Umeå Univ. and Uppsala Univ. : Working papers in transport and communication history, , ISSN 1104-6988 ; 1994:1

Ottosson, J. (1992), "Strategic Alliances in Interwar Financial Markets: A Network Analysis of Stockholms Enskilda Bank´s Participation in the International Bond Market", International conference "20th Century Universal Banking: International Comparisons", published in Report no IV from the international conference, Budapest, Hungary, 2-5 september 1992, Hungary,

Ottosson, J. (1991), "Dynamics and Stability in Financial Networks - a Study of Interlocking Directors between Banks and Industry in Sweden, 1918-1924", LSE, Business History Unit, Papers in Business History 11-14 september 1991, Volume 10: Banks and Customers, Institutional Theory and Banking Practices: Banking and Client Relations in Interwar Central Europe and Scandinavia. Report from the BHU International Conference 1991, London, London School of Economics, Business History Unit, BHU,

Ottosson, J. and Sjögren, H. (1990), "Banking and Institutional Theory", The network of financial capital : essays in honour of Ragnhild Lundström 20.10.1990, Uppsala papers in economic history. Working paper, 9, Uppsala, Dept. of Economic History Ekonomisk-historiska inst. Univ., 86 (86, [85] ) ;.

Ottosson, J. (1989), "Interlocking Directorates Between Banks and Industry in Sweden 1927 and 1937 - A Pilotstudy", Bank-industry relations in Sweden: ownership and interlocking directorates : two studies, Uppsala papers in economic history. Working paper, 5, Uppsala, Univ. Department of Economic History, 34. ss 16-34. ISSN 99-0848405-2.

Brulin, Göran and Ottosson, Jan (2006), "Större rörlighet är avgörande", Axess, nr 6, 2006, s. 23

Ottosson, J. and Magnusson, L. (2003),"Den svenska ekonomin i globaliseringens tidevarv : en lägesrapport" Tvärsnitt, 25, 1, 30-41.

Magnusson, L. and Ottosson, J. (2003), "Har den svenska arbetsmarknaden förändrats?" FAS, Hela folket i arbete, STockholm, Arbetslivsforum,

Selected Conference papers
Ottosson, Jan, "Network Analysis and Interlocking Directorates in Interwar Sweden. Some Preliminary Results". Paper presented at The European Conference on Social Network Analysis, June 28-30, 1989, University of Groningen, The Netherlands.

Ottosson, Jan, "Network Analysis and Interlocking Directorates in Interwar Sweden" (revised version). Paper presented at London School of Economics, Business History Unit Seminar, November 1989.

"Dynamik och stabilitet i finansiella nätverk. En studie av gemensamma styrelseledamöter mellan banker och industri i Sverige 1918-1924." Papper presenterat på det nordiska seminariet "Banker och näringsliv i Skandinavien 1914-1940", 13-14/6 1991, Sundvolden Hotel, Sandvika, Norge.

"Strategiska allianser på den europeiska finansiella marknaden under mellankrigstiden - En nätverksanalys av Stockholms Enskilda Banks deltagande i konsortier vid uppläggning av obligationslån på den europeiska marknaden." Paper vid Nordisk seminarium i bank- och finanshistoria, Sole Hotel, Norge, 1-2 juni 1992

Magnusson, Lars, Ottosson, Jan: "How Routines Change - A Contribution To The Theory Of Institutional Dynamics", Paper presented at the European Association For Evolutionary Political Economy, Barcelona, 28-30 October 1993.

Jan Ottosson, Peter Eigner, Margarita Dritsas: "Personal Networks in Interwar Europe. A Comparative Study of Interlocking Directorates in Three Eco¬nomies, Greece, Austria, Hungary and Sweden" Paper presented at a workshop at London School of Economics, Business History Unit, London december 1993.

Ottosson, Jan: Rapport av projektet "Nätverk i förändring - en kartläggning av interaktion och strategiska allianser mellan transportintressenter och offentliga beslutsfattare1900-1990". Stencil, presenterad vid ett seminarium vid CTS, Högskolan Falun/Borlänge, december 1993.

Andersson-Skog, Lena, Ottosson, Jan "Institutionell teori och den svenska kommunikationspolitikens utform¬ning - betydelsen av ett historiskt perspektiv", paper presenterat vid VTI/KFB:s forskardagar i Linköping. Januari 1994

Lars Magnusson, Jan Ottosson, "Transaction costs and institutional change: a case of the survival of the fittest?" Paper presented at Eastern Economic Association, New York, March 17-19, 1995.

Jan Ottosson (1995) Processes Of Ownership Transition - The Case Of The Nationalisation Of Private Railroads In Interwar Sweden And Other European Countries Paper presented at the International Colloquium European Enterprise: Strategies of Adaption and Renewal in the 20th Century, Rethymno, Greece, 19-21 October 1995.

Lars Magnusson, Jan Ottosson, Juan Bergdahl (1995) "The role of punctuated equilibrium in evolutionary economics", Paper presented at the European conference on Evolutionary Economics, Krakow, Poland, October 19-21, 1995.

Jan Ottosson (1995), "Path Dependence and Institutional Evolution – The Case of the Nationalisation of Private Railroads in Interwar Sweden", Uppsats presenterad på Evolutionary Economics and Path Dependency, 19-21 maj 1995, Stockholm.

Jan Ottosson (1995) The evolution of Swedish communication and transport policy – a case of punctuated equilibrium? Paper presented at The Economic History Seminar, Stockholm School of Economics, 5 October 1995.

Jan Ottosson (tillsammans med Lars Magnusson) (1996) Path dependence and institutional evolution – the case of the nationalisation of private railroads in interwar Sweden, Paper presented at the AFEE panel on "Institutional and Evolutionary Economics: Methodological Issues", San Francisco, January 7, 1996, 10.15, San Francisco Hilton and Towers/Room-Union Square 3 and 4. ASSA, AEA, San Francisco.

Jan Ottosson (1996) The Making of an Scandinavian Airline Company -- Private Actors and Public Interests, Artikel presenterad på Institutional Change in the Communication and Transport Industries in the 19th and 20th Century, 18-21 april 1996, Umeå

Jan Ottosson (tillsammans med Lars Magnusson och Carl Jeding) (1996) Regulatory change in the international telecommunication agreements, Paper to be presented at the 1996 European Association for Evolutionary Political Economy (EAEPE) Conference 'Work, Unemployment and Need: Theory, Evidence, Policies', Antwerp, Belgium, 7-9 November 1996, Session (F2d).

Jan Ottosson (tillsammans med Lars Magnusson) (1996), Integration and evolving networks in the motor car industry distribution channels - the case of scandinavian motor market penetration before and after the second world war, European business history conference, business and european integration since 1800: regional, national and international perspectives. european business history association sweden 30-31 august 1996.

Jan Ottosson (tillsammans med Lena Andersson-Skog) "Tröghet och förändring i svensk transport- och kommunikationssektor under 1900-talet. Ekonomisk-historiska perspektiv på institutionell omvandling." Publicerat av VTI och KFB, paper presenterat vid KFB/VTI-dagarna januari 1997, Linköping.

Jan Ottosson (tillsammans med Lars Magnusson) (1997), Path dependence and institutional evolution – The Case of the Nationalization of Private Railroads in Interwar Sweden, Paper presented at the Eastern Economic Association, Washington D.C., April 4, 1997.

CV

Education
1993, PhD Economic History, Uppsala University.

1986, CEK, major in Economic History, Uppsala University.

Academic Positions, Appointments and Networks
2011, Professor, Department of Economic History, Uppsala University.

2007, Adjunct Professor, Department of Economic History, Umeå University.

2006, Head of Department, Labour Market and Citizenship, National Institute of Working Life Sweden.

2005, Fall, Guest Professor, Department of Economic History, Umeå University, Sweden.

2002 Research leader, National Institute of Working Life Sweden.

2002, Tenure, researcher, National Institute for Working Life, Sweden.

2001, Associate Professor in Economic History, Department of Economic History, Uppsala University.

2000 Editor, referee journal, Economic and Industrial Democracy, Sage, London.

1995- Researcher, National Institute for Working Life, Sweden.

1993-, Researcher, Department of Economic History, Uppsala University.

Publications

Selection of publications

Recent publications

All publications

Articles

Books

Chapters

Conferences

Reports

Other

Jan Ottosson

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin