Hur fungerar matchningen på arbetsmarknaden? Lärdomar från internet-baserad sökaktivitet och faktiska utfall

  • Period: 2021-01-01 – 2026-12-31
  • Budget: 12,000,000 SEK
  • Funder: Swedish Research Council
  • Type of funding: Konsolideringsbidrag

Beskrivning

Syftet med projektet är att tillföra nya insikter om förhållandet mellan företagens rekryteringsbehov, deras utlysta lediga tjänster, arbetssökandebeteende och realiserade arbetsmarknadsresultat. Vid varje tidpunkt samexisterar ett stort antal arbetssökande och obesatta lediga platser på arbetsmarknaden.

En förklaring är friktioner som uppstår eftersom båda sidor av marknaden behöver söka efter sina relevanta matchningar. Men även om sök- och matchningsmodellen à la Diamond, Mortensen och Pissarides nu är arbetshästen för att studera jämvikten på arbetsmarknaden, så finns det fortfarande väldigt lite direkt empiriskt bevis om sökfriktionens natur och implikationer. De knappa bevisen beror främst på att de flesta tillgängliga datamängder saknar information om både arbetssökandes och rekryterares sökstrategier.

Den banbrytande karaktären i detta projekt är att jag kommer att använda data om jobbsökandebeteende och utannonserade lediga jobb från Sveriges största jobbsökningsplattform online kombinerat med administrativ data om faktiska arbetsmarknadsresultat. Dessa data möjliggör djupgående undersökningar av beteendet och resultaten av jobbsökningsprocessen. Resultatet av projektet kommer att bidra till teoretisk utveckling och vägleda beslutsfattare som utformar arbetsmarknadens institutioner. En bättre förståelse för jobbsökningsprocessen kommer förhoppningsvis att leda till minskad friktionsarbetslöshet och till ökad produktivitet hos arbetare genom att minska obalansen på arbetsmarknaden.

Project leader: Lena Hensvik

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin