Finno-Ugric Languages D1

30 credits

Reading list, Master's level, 5FU000

A revised version of the reading list is available.

Main group 1

 • Kinnunen, Merja; Löytty, Olli, Tieteellinen kirjoittaminen, Tampere, Vastapaino, 2002Compulsory
 • Mäkinen, Olli, Tieteellisen kirjoittamisen ABC, Helsinki: Tammi . ISBN 951-26-5390-7, 2005Compulsory
 • Magyar Tudományos Akadémia (MTA), A magyar helyesírás szabályai. Tizenegyedik kiadás (1984), tizenkettedik (példaanyagában átdolgozott) lenyomat., Budapest, Akadémiai Kiadó, 2011Compulsory
 • Laczkó, Krisztina; Mártonfi, Attila, Helyesírás, Budapest: Osiris Kiadó, 2004Compulsory

Main group 3

 • Karlsson, Fred, Yleinen kielitiede, Uudistettu laitos, 2. pain., Helsinki, Yliopistopaino, 2004
 • Karlsson, Fred, Üldkeeleteadus. Tõlkinud ja kohandanud Renate Pajusalu, Jüri Valge ja Ilona Tragel., Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2002
 • Kálmán, László; Trón, Viktor, Bevezetés a nyelvtudományba. Második, bővített kiadás, Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2007
 • Toivonen, Ida; Nelson, Diane Carlita, Saami linguistics, Amsterdam, John Benjamins Pub., c2007

Main group 4

Main group 5

Main group 6

Main group 7

Main group 8

Main group 10

 • Kiss, Katalin É., The syntax of Hungarian, Cambridge, Cambridge University Press, 2002Compulsory
 • Kálmán, László, Magyar leíró nyelvtan. Mondattan I, Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2001Compulsory

Main group 11

 • Gintli, Tibor, Magyar irodalom, Budapest: Aladémiai Kiadó, 2010Compulsory

Main group 12

 • Klaudy, Kinga, Nyelv és fordítás, Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2007Compulsory
 • Józan, Ildikó, A müfordítás elveiröl, Budapest: Balassi Kiadó, 2008Compulsory

* Compulsory

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin