Finno-Ugric Languages D1

30 credits

Reading list, Master's level, 5FU000

A revised version of the reading list is available.

Main group 1

 • Kinnunen, Merja; Löytty, Olli, Tieteellinen kirjoittaminen, Tampere, Vastapaino, 2002Compulsory
 • Mäkinen, Olli, Tieteellisen kirjoittamisen ABC, Helsinki: Tammi . ISBN 951-26-5390-7, 2005Compulsory
 • Magyar Tudományos Akadémia (MTA), A magyar helyesírás szabályai. Tizenegyedik kiadás (1984), tizenkettedik (példaanyagában átdolgozott) lenyomat., Budapest, Akadémiai Kiadó, 2011Compulsory
 • Laczkó, Krisztina; Mártonfi, Attila, Helyesírás, Budapest: Osiris Kiadó, 2004Compulsory

Main group 3

Main group 4

Main group 5

Main group 7

 • Kálmán, László, Magyar leíró nyelvtan. Mondattan I, Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2001Compulsory

Main group 8

 • Gintli, Tibor, Magyar irodalom, Budapest: Aladémiai Kiadó, 2010Compulsory

Main group 9

 • Klaudy, Kinga, Nyelv és fordítás, Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2007Compulsory
 • Józan, Ildikó, A müfordítás elveiröl, Budapest: Balassi Kiadó, 2008Compulsory

Main group 10

Main group 11

 • Bessonoff, Salli-Marja; Hämäläinen, Eila, Kielitaitoa kirjoittamalla: kirjoitusharjoituksia suomea toisena ja vieraana kielenä opiskeleville, Helsinki, Helsingin yliopiston suomen kielen laitos, 2002
 • Kielitoimiston oikeinkirjoitusopas. Kotimaisten kielten keskuksen julkaisuja., Helsinki, ISBN 978-952-5446-75-3, 2012Compulsory
 • Saunela, Marja-Liisa, Harjoitus tekee mestarin 4: Lisäharjoituksia yleiseen kielitutkintoon valmistautumista varten, Helsinki: Art House Oy, ISBN 9789518844344, 2011Compulsory

Main group 12

Main group 13

Main group 14

* Compulsory

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin