ENLIGHT

ENLIGHT logotyp

I november 2020 startade Uppsala universitet tillsammans med åtta andra europeiska universitet det så kallade Europauniversitet ENLIGHT. ENLIGHT är ett av flera pilotprojekt finansierade av EU-kommissionen för att leda utvecklingen av nya typer av utbildningar och utbildningsmetoder som svarar mot framtidens utmaningar.

Idag kan du som student, lärare, forskare eller samverkanspartner hitta kurser, pedagogiska konferenser och lärarstöd, forskningsnätverk samt samverkansplattformar som knyter Uppsala universitet närmare Europa och världen.

Just nu i ENLIGHT

ENLIGHT Teaching & Learning Conference i Bordeaux (11-13 Oktober 2023). Öppet för inlämning av konferensbidrag.

ENLIGHT T&L Conference är en årlig europeisk konferens för innovativ pedagogik inom högre utbildning. I år fokuserar konferensen på begreppet ‘student empowerment’. Vad ryms i detta begrepp – och hur kan stärkande av studenters förmågor, färdigheter och kapacitet utövas både i och utanför klassrummet? Under tre dagar i Bordeaux erbjuds möjligheten att dela, diskutera och ta del av goda exempel på innovativ pedagogik från lärare, personal och studenter vid ENLIGHT-alliansens universitet i nio länder.

Läs utlysningen här.

ENLIGHT finansierar resa och boende för deltagare med accepterade konferensbidrag.

Deltagare inom temat digital hälsa sökes till samverkanskonferensen European Dialogue, Galway, 23-26 maj.

Läs mer om konferensen på ENLIGHT:s europeiska webbsida.

Kontakta enlight@uu.se om du är intresserad av mer information.

Senast uppdaterad: 2023-04-14