Kurser och studentaktiviteter

Vårt mål är att skapa ett öppet utrymme för lärande för att få tillgång till de bästa kurserna och undervisningsutbudet inom alla discipliner inom våra tio ENLIGHT-universitet.

Fristående kurser

ENLIGHT erbjuder ett brett spektrum av interdisciplinära och utmaningsbaserade kurser. Gemensamt för kurserna är att de låter internationella studentgrupper gemensamt adressera aktuella samhällsutmaningar från olika akademiska perspektiv och träna professionella kompetenser såsom samarbetsförmåga och ledarskap, internationell kommunikation och lösningsorienterade förhållningssätt. Ska en student läsa en fristående kurs via ENLIGHT som ges i ett blandat undervisningsformat finns möjligheten att söka Erasmusstipendiet för blandad mobilitet.

Utmaningsbibliotek

ENLIGHT erbjuder ett bibliotek av samhällsutmaningar identifierade av alliansens regionala representanter. Dessa utmaningar kan adresseras från specifika eller tvärvetenskapliga perspektiv och kan utgöra inspiration till utmaningsbaserade kurser eller kursmoment.

Studenter kan i vissa fall också kontakta ägaren av en utmaning för att göra sitt exjobb, master- eller kandidatuppsats. Om studenten vill resa till den aktuella staden kan detta finansieras av Erasmusstipendiet för praktik.

ENLIGHT Student Network

ENLIGHT och Uppsala universitet sätter stort värde vid studenters medverkan i det gemensamma formandet av framtidens utbildningar. Studentnätverket inom ENLIGHT spelar en nyckelroll i alliansens aktiviteter.

Studentnätverks styrelse är central i beslutsprocessen och har avgörande inflytande i högsta styrelsen för att säkerställa att alliansens visioner och aktiviteter är i linje med studenternas intressen. Studentnätverket har även autonoma roller och lämnar regelbundet rapporter och rekommendationer som påverkar alliansens arbete.

Mer information på ENLIGHTs webbplats

Kontakt

Frågor om fristående kurser via ENLIGHT kontakta mobility@uu.se.

Frågor om Erasmusstipendiet kontakta erasmus@uu.se.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin