3.2 Uppsala universitet Innovation (UU Innovation)

Del av Universitetsförvaltningen

UU Innovations uppdrag är att bidra till att forskningsbaserad kunskap omsätts i nya, praktiska lösningar som skapar värde för människor och samhället. UU Innovation ger stöd inom de områden som krävs för att vidareutveckla idéer eller forskningsresultat till nya metoder, tjänster eller produkter som kan lösa nuvarande eller framtida behov. Stödet är kostnadsfritt och konfidentiellt och kan handla om att kartlägga kunskapstillgångar i projekt, identifiera möjliga behovsägare eller kunder på kort och lång sikt, patentskydd och andra rättighetsfrågor, affärsutveckling och finansiering.

UU Innovations stöd är öppet för alla studenter, forskare och övriga medarbetare vid Uppsala universitet, samt vid våra partnerlärosäten Högskolan i Gävle och Högskolan Dalarna.

Välkommen att kontakta UU Innovation om du vill veta mer.

Telefon:
018-471 15 98
E-post:
innovation@uu.se
Besöksadress:
Innovation Hub Uppsala
Dag Hammarskjölds väg 38
Postadress:
Uppsala Science Park
751 83 Uppsala
Webbsida:
https://linktr.ee/uuinnovation
Prefekt:
Skydds­ombud:

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin