3 Universitetsförvaltningen

Universitetsdirektör: Caroline Sjöberg

Biträdande universitetsdirektör (tillika ställföreträdande universitetsdirektör): Per Abrahamsson

Servicecenter är öppet vardagar 08:00--16:30

Godsmottagning (leveransadress): von Kraemers allé 4, 752 37 Uppsala

Fax:
018-471 20 00
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 7
752 37 UPPSALA
Postadress:
Box 256
751 05 UPPSALA
Webbsida:
https://www.uu.se/campus/segerstedthuset

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin