3.1 Avdelningen för ekonomi och upphandling

Del av Universitetsförvaltningen

Avdelningen ansvarar för att universitetets samlade ekonomiska redovisning är rättvisande samt för upphandling avseende universitetets anskaffning av varor och tjänster.

Vår huvuduppgift är att ge verksamheten råd och stöd inom det ekonomiadministrativa området samt skapa förutsättningar för ekonomisk information av hög kvalité i syfte att underlätta för beslutsfattare inom och utom universitetet. Vi bistår också med stöd och råd i upphandlingsfrågor och samordnar dessa såväl internt som externt.

Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 7
752 37 UPPSALA
Postadress:
Box 256
751 05 UPPSALA
Avdelnings­chef:
Bitr. avdelnings­chef:
Katalog­ansvarig:

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin