3.5 Avdelningen för uppdragsutbildning

Del av Universitetsförvaltningen

E-post:
uppdragsutbildning@uu.se
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 7
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 256
751 05 UPPSALA
Webbsida:
https://www.uu.se/utbildning/for-yrkesverksamma/uppdragsutbildning
Avdelnings­chef:
Skydds­ombud:
Katalog­ansvarig:

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin