3.6 Development Office

Del av Universitetsförvaltningen

Development Office arbetar med fundraising, gåvor och donationer, sponsrings- och alumnfrågor. På Uppsala universitet hittar du intressanta och viktiga ändamål att stödja med ditt engagemang och dina gåvor. Du är varmt välkommen att kontakta oss för att diskutera hur du kan vara med och bidra!

Frågor om alumnverksamhet: info@alumni.uu.se

Frågor om gåvor, donationer och sponsring: development@uu.se

Information om fundraising, gåvor, donationer och sponsring för medarbetare

Information om alumnverksamheten för medarbetare

Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 7
752 37 UPPSALA
Postadress:
Box 256
751 05 UPPSALA
Webbsida:
http://www.uu.se/stod-uu/
Avdelnings­chef:
Bitr. avdelnings­chef:
Ekonomi­administration:

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin