3.1 Kommunikationsavdelningen

Del av Universitetsförvaltningen

E-post:
kommunikation@uadm.uu.se
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 7
75237 Uppsala
Postadress:
Box 256
75105 Uppsala
Avdelnings­chef:
Bitr. avdelnings­chef:
Ekonomi­administration:
Katalog­ansvarig:

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin