3.18 Avdelningen för universitetsgemensam IT

Del av Universitetsförvaltningen

Avdelningen för universitetsgemensam IT bidrar till universitetets utveckling, innovation och konkurrenskraft genom att proaktivt stödja digitalisering. Den tillhandahåller verksamhetsdrivna, kvalitativa, säkra och effektiva gemensamma IT-lösningar för Uppsala universitet samt säkerställer effektiv och hållbar IT med god kontroll över informationsflöden genom IT-arkitekturstöd.

I avdelningens uppdrag ingår även att stödja anställda och studenter i IT- och telefonirelaterade frågor, tillhandahålla IT-infrastruktur som uppfyller verksamhetens och stödtjänsternas krav och att ge administrativt och strategiskt stöd åt IT-nämnden.

Vidare förvaltar avdelningen sin projektportfölj samt utformar och tillhandahåller beställarstöd för verksamheten.

Behöver du hjälp? Kontakta IT-support!

E-post: itsupport@uu.se

Telefon: 018-471 44 00

Öppettider

Vardagar 8.00 - 17.00

Information om uppdateringar och avbrott i IT-system och tjänster finns på uu.se/driftinformation.

Guider och information om IT och telefoni finns på Uppsala universitets medarbetaringång.

..

Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 7
752 37 UPPSALA
Postadress:
Box 256
75105 Uppsala
Avdelnings­chef:
Bitr. avdelnings­chef:

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin